KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Hoa hồng không gai, đó là tình bạn. Hoa hồng có gai, đó là hoa ái tình.
De Scudéry