KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Kẻ xiểm nịnh thì không nói và không làm điều gì xuất ý vô tình, lời nói việc làm của họ luôn cố ý tán tỉnh và cầu xin.
La Bruyere