KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Hôn nhân có thể là cái hồ sóng gió, nhưng cảnh độc thân luôn luôn là cái máng buồn lầy.
T. L. Peacock