KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình.
H. Riviere