KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Dạy học tức là học hai lần. Khiêm nhường giả dối là một lối khoe khoang tinh vi nhất đời.
La Bruyere