KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Nếu anh muốn lấy vợ đẹp, thông minh và lại giàu có nữa thì buộc anh phải lấy vợ ba lần.
Ngạn ngữ Ba Lan