KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Tôi vẫn còn một trái tim, một dòng máu nóng, một tấm lòng để yêu, để cảm thông và chia sẻ.
F. Doxtoiepxki