KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Chết vì tình yêu thì ghê gớm quá. đó là sự chết ngộp của tâm hồn.
Victor Hugo