KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Thông thường ta tin tưởng do những lý lẽ tự mình tìm ra nhiều hơn là những lý lẽ đến từ trí óc người khác.
Blase Pascal