KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Kẻ nào ham mê xa hoa vật chất, vật dục, thường là kẻ có trí óc nghèo nàn, tinh thần suy nhược.
Belastar