KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Người phụ nữ nào không đủ can đảm đặt tất cả vào một quân bài, người đó chưa bao giờ yêu.
G. Dryden