KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Không có gì bất hạnh bằng một người đàn bà xấu nết, và từ xưa tới giờ cũng chưa có một cái gì quí hơn một người đàn bà tốt nết.
Euripide