KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Ngôn từ thầm lặng là cách hùng biện thật sự của lòng trung thành.
Goldsmith