KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Tự ái khôn khéo hơn cả người khôn khéo nhất đời.
La Rochefoucauld