KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Hạnh phúc không thể xây dựng trên nỗi đau của người khác.
Khuyết danh