KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Giá trị cao cả của con người nằm trong trái tim. Phải nâng nó lên để mơ ước những điều vĩ đại.
De Lambert