KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Chỉ trong những phút giây bạn thấy mọi người thật buồn cười thì lúc đó bạn mới hiểu rằng bạn yêu quý họ biết chừng nào.
Germaine De Stael