KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Tình yêu là phép lạ của văn minh.
Stendhal