KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Ai cho kẻ khốn cùng là đã cho Thượng đế vay.
Victor Hugo