Ktl-icon-tai-lieu

9 Mẫu hợp đồng Xuất nhập khẩu Tiếng Việt

Được đăng lên bởi huynhanhtu1992-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 17083 lần   |   Lượt tải: 98 lần
MẪU 1: HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC
PROCESSING CONTRACT
NO: VTEC/02/2011
DATE 15 JAN, 2011
PARTY A : VIET TIEN JOINT STOCK CORPORATION (VTEC)
07 LÊ MINH XUÂN, QUẬN TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT
NAM
TEL: 84.08.38640800
FAX: 84.08-38645085
EMAIL: VTEC@HCM.VNN.VN
WIBSITE: 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN: ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG – TỔNG GIÁM
ĐỐC
BÊN B:
VOSSEN & CO
218 AVENUE, 1180 BRUSSELS, BELGIUM
TEL: 78915452 FAX: 18-9-78932822
NGƯỜI ĐẠI DIỆN: ÔNG FRANK VOSSEN- GIÁM ĐỐC
HAI BÊN ĐÃ THỎA THUẬN KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG NÀY ĐỂ GIA CÔNG
HÀNG MAY MẶC VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
BÊN A ĐỒNG Ý THỰC HIỆN VÀ BÊN B ĐỒNG Ý ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM
MAY MẶC, CHẾ BIẾN ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG ĐIỀU 2 CỦA HỢP ĐỒNG
NÀY. BÊN B SẼ CUNG CẤP TẤT CẢ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHỤ KIỆN
CỘNG THÊM 3% SÁT THƯƠNG CÙNG VỚI TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ CÁC
ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT TRÊN CƠ SỞ ĐÓ BÊN MỘT TỔ CHỨC SẢN XUẤT
ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BÊN VỀ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI
GIAN GIAO HÀNG.
ĐIỀU 2: HÀNG- SỐ LƯỢNG – HÀNG HÓA( FCA TP HCM HOCHIMINH PORTINCOTERMS-2000 )
STT MẶT HÀNG
CAT SỐ
GIÁ
THÀNH
LƯỢNG( CÁ CMP( USD/D TIỀN
I)
Z)
1

ÁO GIÓ,ÁO SƠ MI,
QUẦN

5

10000

12.00

10000

2

QUẦN ĐÙI, VỚ

6

30000

8.00

20000

3

ÁO CÓ MŨ, JACKET

15

20000

15.00

25000

4

ÁO CHOÀNG NỮ

7

20000

9.00

15000

5

ÁO KHOÁC
TỔNG CỘNG

78

10000
90000

36.00

30000
100000

CÁC CM(COMMODITY) NÓI TRÊN CỦA CHỈ ƯỚC TÍNH, NẾU CÓ BẤT KỲ
THAY ĐỔI ĐÚNG CM SẼ ĐƯỢC ĐÀM PHÁN CHO TỪNG LOẠI VÀ SẼ
ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM CHỮ KÝ SAU ĐÓ
ĐIỀU 3: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU
BÊN A SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP MIỄN PHÍ THAY ĐỔI 02 MẪU
CHO MỖI LOẠI.
SEDITEX SẼ GỬI HÀNG KỸ THUẬT ĐỂ MỘT BÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT TẤT
CẢ CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT.
TẤT CẢ CÁC THÀNH PHẨM GIAO CHO BÊN B PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA BỞI
CÁC KỸ THUẬT VIÊN CỦA SEDITEX (VIET NAM) VÀ GIẤY CHỨNG
NHẬN KIỂM TRA PHẢI CÓ CHỮ KÝ CỦA SEDITEX (VIET NAM)
ĐIỀU 4 : NGHĨA VỤ CỦA CẢ HAI BÊN
BÊN B SẼ CUNG CẤP NGUYÊN PHỤ LIỆU MIỄN PHÍ THEO CIF TẠI TP HỒ
CHÍ MINH TRONG VIỆC HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ CHO BÊN A
(INCOTERMS 2000)
TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU BAN ĐẦU PHẢI ĐƯỢC GỬI BẰNG DHL CHO BÊN
A NGAY SAU KHI GIAO HÀNG
TIÊU THỤ BAN ĐẦU CHO TẤT CẢ CÁC MỤC PHẢI ĐƯỢC GỬI TRƯỚC
CHO BÊN A ĐỂ CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC ĐỂ CÓ ĐƯỢC GIẤY PHÉP NHẬP
KHẨU VÀ XÓA CÁC HÀNG HÓA. TIÊU THỤ THỰC TẾ SẼ ĐƯỢC THỰC
HIỆN VÀ LUÔN PHIÊN KÝ KẾT BỞI HAI BÊN TRƯỚC KHI SẢN XUẤT
SEDITEX (VIET NAM) SẼ CUNG CẤP CHO BÊN A TRONG VÒNG 45 NGÀY
TRƯỚC THỜI ĐIỂM SẢN XUẤT: MẪU TRUY CẬP, MÔ HÌNH PH...
MẪU 1: HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC
PROCESSING CONTRACT
NO: VTEC/02/2011
DATE 15 JAN, 2011
PARTY A : VIET TIEN JOINT STOCK CORPORATION (VTEC)
07 LÊ MINH XUÂN, QUẬN TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT
NAM
TEL: 84.08.38640800 FAX: 84.08-38645085
EMAIL: VTEC@HCM.VNN.VN
WIBSITE: WWW.VIETIEN.COM.VN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN: ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG – TỔNG GIÁM
ĐỐC
BÊN B: VOSSEN & CO
218 AVENUE, 1180 BRUSSELS, BELGIUM
TEL: 78915452 FAX: 18-9-78932822
NGƯỜI ĐẠI DIỆN: ÔNG FRANK VOSSEN- GIÁM ĐỐC
HAI BÊN ĐÃ THỎA THUẬN KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG NÀY ĐỂ GIA CÔNG
HÀNG MAY MẶC VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
BÊN A ĐỒNG Ý THỰC HIỆN VÀ BÊN B ĐỒNG Ý ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM
MAY MẶC, CHẾ BIẾN ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG ĐIỀU 2 CỦA HỢP ĐỒNG
NÀY. BÊN B SẼ CUNG CẤP TẤT CẢ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHỤ KIỆN
CỘNG THÊM 3% SÁT THƯƠNG CÙNG VỚI TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ CÁC
ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT TRÊN CƠ SỞ ĐÓ BÊN MỘT TỔ CHỨC SẢN XUẤT
ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BÊN VỀ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI
GIAN GIAO HÀNG.
ĐIỀU 2: HÀNG- SỐ LƯỢNG – HÀNG HÓA( FCA TP HCM HOCHIMINH PORT-
INCOTERMS-2000 )
STT MẶT HÀNG CAT SỐ
LƯỢNG( CÁ
I)
GIÁ
CMP( USD/D
Z)
THÀNH
TIỀN
1 ÁO GIÓ,ÁO SƠ MI,
QUẦN
5 10000 12.00 10000
2 QUẦN ĐÙI, VỚ 6 30000 8.00 20000
3 ÁO CÓ MŨ, JACKET 15 20000 15.00 25000
4 ÁO CHOÀNG NỮ 7 20000 9.00 15000
9 Mẫu hợp đồng Xuất nhập khẩu Tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
9 Mẫu hợp đồng Xuất nhập khẩu Tiếng Việt - Người đăng: huynhanhtu1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
9 Mẫu hợp đồng Xuất nhập khẩu Tiếng Việt 9 10 258