Ktl-icon-tai-lieu

an toàn giao thông BOT bắc giang lạng sơn

Được đăng lên bởi manhmanh2907
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG XÂY DỰNG SỐ 1

1

BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

A. THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG
1- Thi công hệ thống ATGT.
Biển báo phản quang, rào chắn tôn lượn sóng, phải đặt đúng vị trí thiết kế
Sau khi hố móng đã được kiểm tra và nghiệm thu tiến hành lắp dựng các
cột hộ lan mềm vào vị trí các hố móng và chêm chèn tạm thời để tiến hành lắp
ghép các tấm tôn vào vị trí. Khi đã chỉnh được các tấm tôn và cột theo đúng
kích thước yêu cầu trong hồ sơ thiết kế lúc đó mới tiến hành thi công bê tông
móng cột.
Yêu cầu các đoạn hộ lan mềm sau khi chôn xong thì các đầu cột phải đầu
và bằng nhau theo độ dốc mặt đường và thẳng hàng trong đường cong, cong đều
theo đường cong của đường.
Khi thi công hệ thống an toàn giao thông phải chú ý đảm bảo kỹ thuật và
mỹ thuật công trình. Thực hiện theo điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN 237-01
của Bộ GTVT.
I: BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÂY LẮP
1- Công tác giám sát trong quá trình thi công
Để chất lượng công trình đảm bảo theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế,
công tác giám sát của Nhà thầu được thực hiện từ Ban giám đốc công ty xuống
công trường theo sự phân công trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân được
giao nhiệm vụ.
Ban giám đốc Công ty thường xuyên đôn đốc, giám sát công trường thực
hiện theo đúng chỉ đạo và kế hoạch của Công ty đề ra. Hàng tuần Ban giám đốc
Công ty xuống công trường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kế hoạch đã đề ra.
Giám đốc điều hành hàng tuần, tháng có kế hoạch chi tiết cho công trình
của mình, từ đó chỉ đạo các cán bộ ở dưới thực hiện và giám sát các công việc
thực hiện đó bằng các buổi giao ban ngay sau khi cuối giờ làm việc của ngày.
Chủ nhiệm kỹ thuật thi công chịu trách nhiệm chung cho toàn bộ kỹ thuật
trong công trình. Hàng ngày, tuần Chủ nhiệm kỹ thuật thi công sẽ lên kế hoạch
giao cho từng kỹ thuật trong công ty và đôn đốc giám sát các kỹ thuật viên thực
hiện các kế hoạch đã đề ra trong ngày. Chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong
quá trình thi công.
Chủ nhiệm KCS có trách nhiệm giám sát chặt chẽ chất lượng các hạng
mục thi công. Kiểm tra, chấn chỉnh và đưa và những biện pháp nhằm đảm bảo
chất lượng hạng mục công trình.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG XÂY DỰNG SỐ 1

2

BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhà thầu bố trí mỗi một hạng mục công trình 01 cán bộ kỹ sư chuyên
ngành xây dựng cầu đường đảm trách thường xuyên kiểm tra theo dõi. Đồng
thời có 01 tổ thí nghiệm hiện trường để kiểm tra các chỉ tiêu, chất lượng. 01 đội
khảo s...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG XÂY DỰNG SỐ 1
1
BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG
an toàn giao thông BOT bắc giang lạng sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn giao thông BOT bắc giang lạng sơn - Người đăng: manhmanh2907
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
an toàn giao thông BOT bắc giang lạng sơn 9 10 182