Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng tương hổ của các phần tử trong hệ anten phức tạp

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ BÀI:
Ảnhhưởngtươnghổcủacácphầntửtronghệantenphứctạp.

Nội Dung Chính

I. Tính trở kháng tương hỗ của hệ anten theo phương pháp suất điện động cảm ứng.
II. Trở kháng vào và trở kháng bức xạ của hệ hai chấn tử.
III.Chấn tử thụ động và chấn tử chủ động.
IV.Trở kháng tương hỗ của chấn tử thẳng và anten dây có hình dạng tùy ý

Đặt vấn đề

•

Khi 2 chấn tử đặt gần nhau chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau (tương tác điện và các
tham số khác). Trường bức xạ của phần tử này sẽ tác động lên phần tử kia, tạo ra
suất điện động cảm ứng trên chúng. Sức điện động này sẽ làm biến đổi phân bố
dòng,công suất bức xạ, do đó biến đổitrở kháng bức xạvàtrở kháng vàocủa phần
tử ấy.

•

Để nghiên cứu các tham số của hệ như trở kháng bức xạ, trở kháng vào cần khảo
sát ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử mà đặc trưng làtrở kháng tương hỗgiữa
chúng

I.Trở kháng tương hỗ của hệ anten theo phương pháp sức điện động cảm
ứng

•

•

Tạibềmặtchấntử1, 2,thànhphầntiếptuyếncủacườngđộđiệntrườnglà:

=+  
=+

:thànhphầntiếptuyếncủađiệntrường

•

tạobởidòngđiệntrênchấntử1, 2.
Sứcđiệnđộngđầuvàocủamỗichấntửkhicó
xétđếnảnhhưởngcủatrườngtạobởichấntửthứ
2đượcxácđịnhtheocôngthức.
(1.1)

I.Trở kháng tương hỗ của hệ anten theo phương pháp sức điện động cảm
ứng

•

•

Chấntửđốixứng

•
•

Vớidòngđiệnphânbốtrênchấntửtheoquyluậthìnhsin:

•
•

 

Vậy
Từphươngphápsứcđiệnđộngcảmứngtacóphátbiểusau:
“Dướitácdụngcủadòngđiệnkíchthíchchảytrênmặtphầntửcủadâydẫndzsẽxuấthiệnthànhphầnđiệnt
rườngtiếptuyến,xétchấntửlàmbằngvậtdẫnđiệnlýtưởng
Đểthỏamãnđiềukiệnbờcủavậtdẫntrênmặtphầntửdzcầnphảixuấthiệnthànhphầnđiệntrườngtiếptu
yếnbằngtrịsốvàngượcdấuvớithànhphầnđiệntrường”tứclà:dz

I.Trở kháng tương hỗ của hệ anten theo phương pháp sức điện động cảm ứng

••

Đốivớichấntử1:

 

=
=

Đốivớichấntử2:
=
=(1.2)
Takíhiệu:
=(1.3)
=(1.4)
=(1.5)
=(1.6)

I.Trở kháng tương hỗ của hệ anten theo phương pháp sức điện động cảm
ứng

•

•

tacóthểviếtlại(1.1)và(1.2)dướidạng
=+(1.7)
 
=+(1.8)
,:trởkhángriêngcủachấntử1và2khiđứngđơnđộckhôngcóchấntửkia.
,:trởkhángtươnghỗ(luônbằngnhau)

•
•

Để chứng minhta cần chú ý về định luật lorentz

•

Khi sthì=0

Nếu có hai điện trường độc lập với nhau (,và,) cùng biến đổi theo quy luật hàm số điều hòa thì có
thể viết

I.Trở kháng tương hỗ của hệ anten theo phương pháp sức điện động cảm
ứng

•

•

Vì miền ngoài chấn tử, dòng điện có giá trị bằng 0 (do đang xét bức xạ trên các antena dây) nên thể tích
V
  ở đây là thể tích choán bởi các phấn tử trong không gian

•
•

TaquyđổivềtrởkhángtươnghổZbằngcáchchiahaivế...
ĐỀ BÀI:

Ảnh hưởng tương hổ của các phần tử trong hệ anten phức tạp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng tương hổ của các phần tử trong hệ anten phức tạp - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ảnh hưởng tương hổ của các phần tử trong hệ anten phức tạp 9 10 362