Ktl-icon-tai-lieu

bài nói

Được đăng lên bởi mayduclinhnghiep-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS D©n TiÕn
Nhµ gi¸o ViÖt Nam.

Bµi ph¸t biÓu nh©n dÞp kØ niÑm Ngµy

BÀI PHÁT BIỂU NHÂN DỊP KỈ NIỆM
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các thầy cô giáo! Thưa toàn thể các em học sinh!
Trong suốt chiều dài hơn bốn ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam ta đã lưu giữ biết bao
truyền thống tốt đẹp. Một trong những truyền thống đó là truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ”.
Với truyền thống tốt đẹp ấy, hàng ngày, hàng giờ, các thầy cô giáo đứng trên bục giảng nói
riêng, những người làm công tác giáo dục nói chung luôn được đón nhận sự quan tâm đặc
biệt của toàn xã hội.
20/11 hàng năm là một ngày đặc biệt, đây là ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, là
ngày mà chúng tôi - những người đang chăm lo cho sự nghiệp trồng người được cả xã hội
hướng tới và dành cho những tình cảm nồng hậu nhất.
Hôm nay, đứng trong buổi lễ này, chúng tôi vô cùng vinh dự và xúc động trước sự quan
tâm sâu sắc của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh và các em học
sinh. Những hành động quan tâm thiết thực, những tình cảm ấm áp mà các cấp lãnh đạo, bà
con nhân dân, các em học sinh trong xã dành cho chúng tôi. Đó chính là nguồn động viên
khích lệ vô cùng lớn lao để chúng tôi vượt qua những khó khăn, thử thách vững bước trong
sự nghiệp trồng người.
Để đáp lại những tình cảm đó, thay mặt cho tập thể giáo viên của 5 trường học đóng trên
địa bàn xã, chúng tôi xin hứa sẽ đem hết bầu nhiệt huyết và tình thương yêu sâu sắc dành
cho các em học sinh, sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà, đưa
chất lượng giáo dục của địa phương vươn lên tầm cao mới.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương,
những tình cảm tốt đẹp của các bậc phụ huynh, các em học sinh đã dành cho chúng tôi trong
những ngày này.
Xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Chúc các
em học sinh đạt nhiều kết quả tốt trong học tập. Xin trân trọng cảm ơn!

Khi tãc thÇy b¹c, tãc em vÉn cßn xanh, khi tãc thÇy b¹c tr¾ng chóng em ®·
kh«n lín dÇn.

...
Trêng THCS D©n TiÕn Bµi ph¸t biÓu nh©n dÞp kØ niÑm Ngµy
Nhµ gi¸o ViÖt Nam.
BÀI PHÁT BIỂU NHÂN DỊP KỈ NIỆM
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11
Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các thầy cô giáo! Thưa toàn thể các em học sinh!
Trong suốt chiều dài hơn bốn ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam ta đã lưu giữ biết bao
truyền thống tốt đẹp. Một trong những truyền thống đó là truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ”.
Với truyền thống tốt đẹp ấy, hàng ngày, hàng giờ,c thầy giáo đứng trên bục giảng nói
riêng, những người làm công c giáo dục nói chung luôn được đón nhận sự quan tâm đặc
biệt của toàn xã hội.
20/11 hàng năm một ngày đặc biệt, đây ngày Hiến chương N giáo Việt Nam,
ngày chúng tôi - những người đang chăm lo cho sự nghiệp trồng người được cả hội
hướng tới và dành cho những tình cảm nồng hậu nhất.
Hôm nay, đứng trong buổi lễy, chúng tôi cùng vinh dự xúc động trước sự quan
tâm sâu sắc của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh các em học
sinh. Nhữngnh động quan tâm thiết thực, những tình cảm ấm áp các cấp lãnh đạo,
con nhân dân, các em học sinh trong dành cho chúng tôi. Đó chính là nguồn động viên
khích lệ cùng ln lao để chúng tôi vượt qua những khó khăn, thử thách vững bước trong
sự nghiệp trồng người.
Để đáp lại những tình cảm đó, thay mặt cho tập thể giáo viên của 5 trường học đóng trên
địa bàn xã, chúng tôi xin hứa sẽ đem hết bầu nhiệt huyết tình thương yêu sâu sắc dành
cho các em học sinh, sẽ nỗ lực phấn đấu hết nh cho sự nghiệp giáo dục của nhà, đưa
chất lượng giáo dục của địa phương vươn lên tầm cao mới.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương,
những tình cảm tốt đẹp của các bậc phụ huynh, các em học sinh đã dành cho chúng tôi trong
những ngày này.
Xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Chúc các
em học sinh đạt nhiều kết quả tốt trong học tập. Xin trân trọng cảm ơn!
Khi tãc thÇy b¹c, tãc em vÉn cßn xanh, khi tãc thÇy b¹c tr¾ng chóng em ®·
kh«n lín dÇn.
bài nói - Người đăng: mayduclinhnghiep-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài nói 9 10 253