Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN ĐLCN HK1 2012-2013

Được đăng lên bởi hoanglong-danghuynh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN ĐLCN HK1 2012-2013

Đề tài 1: Cảm biến nhiệt (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên lý hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?

Đề tài 2: Cảm biến đo vị trí, dịch chuyển (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại
khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên lý hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?

Đề tài 3: Cảm biến lưu lượng (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên lý hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?

Đề tài 4: Cảm biến áp suất (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên lý hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?

Đề tài 5: Cảm biến mức (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên lý hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?

Đề tài 6: Cảm biến thông minh
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý, các hảng sản xuất?
Các chuẩn giao tiếp trong cảm biến?

Đề tài …: SV có thể chọn loại cảm biến khác nhưng yêu cầu thì giống với các đề tài trên.

...
BÀI TẬP LỚN ĐLCN HK1 2012-2013
Đề tài 1: Cảm biến nhiệt (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?
Đề tài 2: Cảm biến đo vị trí, dịch chuyển (gồm c loại đã học, th tìm hiểu thêm các loại
khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?
Đề tài 3: Cảm biến lưu lượng (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?
Đề tài 4: Cảm biến áp suất (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?
Đề tài 5: Cảm biến mức (gồm các loại đã học, có thể tìm hiểu thêm các loại khác)
Đối với mỗi loại, tìm hiểu nguyên hoạt động, ứng dụng trong công nghiệp, các mạch xử lý,
các hảng sản xuất?
So sánh về khả năng ứng dụng của từng loại trong công nghiệp?
BÀI TẬP LỚN ĐLCN HK1 2012-2013 - Trang 2
BÀI TẬP LỚN ĐLCN HK1 2012-2013 - Người đăng: hoanglong-danghuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN ĐLCN HK1 2012-2013 9 10 904