Ktl-icon-tai-lieu

Bài tri ân

Được đăng lên bởi Yuppie Gen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gửi các cô giáo - thầy giáo đã dạy chúng em,
Chúng em - những học sinh đã cực kì may mắn khi được dạy bởi những giáo viên
xứng đáng được nhận lời tri ân này. Chúng em muốn viết lá thư này cho tất cả
những giáo viên hiểu được tầm quan trọng của việc giảng dạy cho học sinh, và
những người đã dốc sức hoàn thành trách nghiệm đó. Lá thư này gửi cho những
giáo viên chưa bao giờ biết định nghĩa của một ngày làm việc 8 giờ. Lá thư này
gửi cho những giáo viên nhưng cũng đồng thời là tấm gương lớn, người khuyên
bảo, giúp đỡ chúng em nên người. Lá thư này gửi cho những giáo viên đã chạm
vào cuộc sống của từng học sinh mỗi ngày và đã giúp xây dựng nên những nền
tảng cho nó.
Các thầy-cô giáo, chúng em biết rằng có những ngày các thầy cô tự hỏi công việc
của mình có thực sự tạo nên một sự khác biệt đối với những học sinh có vẻ không
nghe lời của mình. Chúng em muốn đảm bảo cho các thầy cô trong lá thư này về
sự ảnh hưởng rộng lớn của các thầy cô. Mọi việc các thầy cô làm đều ảnh hưởng
đến chúng em, và điều đó khiến công việc của thầy cô là một trong những công
việc quan trọng nhất trên thế giới này.
Các thầy cô là những giáo viên tuyệt vời. Các thầy cô luôn có những cách đơn
giản đề giúp em hiểu được những vấn đề phức tạp. Những kiến thức được gợi
nhớ dễ dàng hơn khi được vận dụng trong các bài tập mà thầy cô giao. Gửi cô
Liên đồng thời là chủ nghiệm lớp chúng em, cảm ơn ... Gửi cô Tâm, cảm ơn ...
Gửi cô Huệ,... Gửi cô Trinh, cảm ơn sự tận tâm của cô, sự khuyên bảo của cô về
những vấn đề cuộc sống, thúc đẩy khả năng của chúng em. Gửi (tên cô Sử), cảm
ơn cô về nhưng bài học lịch sử thú vị và đầy bổ ích. Gửi (tên cô Lí), cảm ơn cô
về những hoạt động vui vẻ trong những giờ học. Gửi... cảm ơn...Gửi...cảm ơn...
Cuối cùng, cảm ơn thầy cô. Cảm ơn những thầy cô đang đọc những dòng chữ này
và cảm thầy ấm lòng bởi vì biết được họ đã làm được một điều khác biệt cho thể
giới này. Cảm ơn vì đã đúc khuôn, nhào nặn những tâm trí của chúng em để
chúng em nên người. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của thầy cô. Cảm ơn vì đã vượt qua
được sự khó khăn mỗi ngày của một hệ thống giáo dục phức tạp mà vẫn cống
hiến hết mình để đạt được những thành quả cao cho học sinh của mình. Cảm ơn
vì sự hướng dẫn của thầy cô.
Chúng em sẽ mang những lời dạy của thầy cô vào trong tâm trí mình, và cả trong
trái tim của chúng em nữa, trong suốt cuộc đời của mình.
Thân mến,
Học sinh của thầy cô.

...
Gửi các cô giáo - thầy giáo đã dạy chúng em,
Chúng em - những học sinh đã cực kì may mắn khi được dạy bởi những giáo viên
xứng đáng được nhận lời tri ân này. Chúng em muốn viết lá thư này cho tất cả
những giáo viên hiểu được tầm quan trọng của việc giảng dạy cho học sinh, và
những người đã dốc sức hoàn thành trách nghiệm đó. Lá thư này gửi cho những
giáo viên chưa bao giờ biết định nghĩa của một ngày làm việc 8 giờ. Lá thư này
gửi cho những giáo viên nhưng cũng đồng thời là tấm gương lớn, người khuyên
bảo, giúp đỡ chúng em nên người. Lá thư này gửi cho những giáo viên đã chạm
vào cuộc sống của từng học sinh mỗi ngày và đã giúp xây dựng nên những nền
tảng cho nó.
Các thầy-cô giáo, chúng em biết rằng có những ngày các thầy cô tự hỏi công việc
của mình có thực sự tạo nên một sự khác biệt đối với những học sinh có vẻ không
nghe lời của mình. Chúng em muốn đảm bảo cho các thầy cô trong lá thư này về
sự ảnh hưởng rộng lớn của các thầy cô. Mọi việc các thầy cô làm đều ảnh hưởng
đến chúng em, và điều đó khiến công việc của thầy cô là một trong những công
việc quan trọng nhất trên thế giới này.
Các thầy cô là những giáo viên tuyệt vời. Các thầy cô luôn có những cách đơn
giản đề giúp em hiểu được những vấn đề phức tạp. Những kiến thức được gợi
nhớ dễ dàng hơn khi được vận dụng trong các bài tập mà thầy cô giao. Gửi cô
Liên đồng thời là chủ nghiệm lớp chúng em, cảm ơn ... Gửi cô Tâm, cảm ơn ...
Gửi cô Huệ,... Gửi cô Trinh, cảm ơn sự tận tâm của cô, sự khuyên bảo của cô về
những vấn đề cuộc sống, thúc đẩy khả năng của chúng em. Gửi (tên cô Sử), cảm
ơn cô về nhưng bài học lịch sử thú vị và đầy bổ ích. Gửi (tên cô Lí), cảm ơn cô
về những hoạt động vui vẻ trong những giờ học. Gửi... cảm ơn...Gửi...cảm ơn...
Cuối cùng, cảm ơn thầy cô. Cảm ơn những thầy cô đang đọc những dòng chữ này
và cảm thầy ấm lòng bởi vì biết được họ đã làm được một điều khác biệt cho thể
giới này. Cảm ơn vì đã đúc khuôn, nhào nặn những tâm trí của chúng em để
chúng em nên người. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của thầy cô. Cảm ơn vì đã vượt qua
được sự khó khăn mỗi ngày của một hệ thống giáo dục phức tạp mà vẫn cống
hiến hết mình để đạt được những thành quả cao cho học sinh của mình. Cảm ơn
vì sự hướng dẫn của thầy cô.
Chúng em sẽ mang những lời dạy của thầy cô vào trong tâm trí mình, và cả trong
trái tim của chúng em nữa, trong suốt cuộc đời của mình.
Thân mến,
Học sinh của thầy cô.
Bài tri ân - Người đăng: Yuppie Gen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tri ân 9 10 354