Ktl-icon-tai-lieu

bản cam kết an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi kimdung-gl92
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
Số:…………………………
Cơ sở:Chi nhánh Công ty CP đào tạo nghiên cứu và ứng dụng CNTT CADASA
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, P.10, Đà Lạt
Điện thoại: 0633586699
Fax: 0633556688
CAM KẾT
Áp dụng cho sản phẩm: Dịch vụ ăn uống
Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực
phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm
vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Đà Lạt, ngày13 tháng 8 năm 2014
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Cẩm Thùy

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
Số:…………………………
Cơ sở:Chi nhánh Công ty CP đào tạo nghiên cứu và ứng dụng CNTT CADASA
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, P.10, Đà Lạt
Điện thoại: 0633586699
Fax: 0633556688
CAM KẾT
Áp dụng cho sản phẩm: Dịch vụ ăn uống
Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực
phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm
vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Đà Lạt, ngày13 tháng 8 năm 2014
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Cẩm Thùy
bản cam kết an toàn thực phẩm - Người đăng: kimdung-gl92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bản cam kết an toàn thực phẩm 9 10 767