Ktl-icon-tai-lieu

Bản cam kết thực hiện luật ATGT

Được đăng lên bởi phamvantu1976
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2573 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Năm học 2014-2015
-

Họ và tên: ……………………………………………
Chức vụ: …………………………………………….
Đơn vị: ………………………………………………

Thực hiện Công văn số 362/SGD-VP ngày 23/4/2015 của Sở GD&ĐT Hà Giang
“v/v ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ”
Thực hiện công văn số 48 /PGD ngày 4/5/2015 của phòng GD&ĐT Vị xuyên
“v/v ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ”
Tôi xin cam kết với đơn vị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông với các nội dung
sau:
1 - Học tập và gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy
định của pháp luật.
2 - Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và mang theo đầy đủ
giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông.
3 - Đi đúng làn đường, phần đường, vạch đường quy định, luôn có thói quen
chấp hành, thực hiện đúng Luật giao thông đường bộ.
4 - Thực hiện vận động gia đình, mọi người xung quanh chấp hành tốt luật lệ
an toàn giao thông.
5 - Bảo vệ các công trình giao thông, tình nguyện tham gia các hoạt động bảo
đảm trật tự an toàn giao thông.
6 - Không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi đã uống rượu, bia; không vượt
đèn đỏ, không chở quá số người quy định.
7 - Không đi xe mô tô, xe gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe.
8 - Không cho con em mình chưa đủ tuổi sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đến
trường hoặc sử dụng vào những mục đích khác.
9 - Không để xảy ra tai nạn giao thông với bản thân và cộng đồng.
10 - Tuyên truyền, vận động người thân tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn
giao thông và thực hiện văn hóa giao thông.

NGƯỜI CAM KẾT

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Năm học 2014-2015
- Họ và tên: ……………………………………………
- Chức vụ: …………………………………………….
- Đơn vị: ………………………………………………
Thực hiện Công văn số 362/SGD-VP ngày 23/4/2015 của Sở GD&ĐT Giang
“v/v ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ”
Thực hiện công văn số 48 /PGD ngày 4/5/2015 của phòng GD&ĐT Vị xuyên
“v/v ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ”
Tôi xin cam kết với đơn vị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông với các nội dung
sau:
1 - Học tập gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ các quy
định của pháp luật.
2 - Đội bảo hiểm khi ngồi trên xe tô, xe gắn máy mang theo đầy đủ
giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông.
3 - Đi đúng làn đường, phần đường, vạch đường quy định, luôn thói quen
chấp hành, thực hiện đúng Luật giao thông đường bộ.
4 - Thực hiện vận động gia đình, mọi người xung quanh chấp hành tốt luật lệ
an toàn giao thông.
5 - Bảo vệ các công trình giao thông, tình nguyện tham gia các hoạt động bảo
đảm trật tự an toàn giao thông.
6 - Không điều khiển xe tô, xe gắn máy khi đã uống rượu, bia; không vượt
đèn đỏ, không chở quá số người quy định.
7 - Không đi xe mô tô, xe gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe.
8 - Không cho con em mình chưa đủ tuổi sử dụng xe tô, xe gắn máy đến
trường hoặc sử dụng vào những mục đích khác.
9 - Không để xảy ra tai nạn giao thông với bản thân và cộng đồng.
10 - Tuyên truyền, vận động người thân tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn
giao thông và thực hiện văn hóa giao thông.
NGƯỜI CAM KẾT
Bản cam kết thực hiện luật ATGT - Người đăng: phamvantu1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản cam kết thực hiện luật ATGT 9 10 333