Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN
(Loại hình phòng khám đa khoa)
Tên cơ sở:.........................................................................................................................
Họ tên chủ cơ sở:.............................................................................................................
Địa chỉ cơ sở:....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Điện thoại/fax:..................................................................................................................
I. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA PHÒNG KHÁM:

- Tổng số diện tích sử dụng của PK:...................m 2
- Gồm các phòng sau:
+ Phòng 1:....................................................................Diện tích:....................m 2
Mô tả cụ thể phòng (có ốp gạch men kính? Chiều cao ốp gạch men kính? Chiều cao từ trần đến sàn
nhà? Trần nhà? Sàn nhà? ...), mục đích sử dụng của phòng:

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
+ Phòng 2:....................................................................Diện tích:....................m 2
Mô tả cụ thể phòng (có ốp gạch men kính? Chiều cao ốp gạch men kính? Chiều cao từ trần đến sàn
nhà? Trần nhà? Sàn nhà? ...), mục đích sử dụng của phòng:

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN
(Loại hình phòng khám đa khoa)
Tên cơ sở:.........................................................................................................................
Họ tên chủ cơ sở:.............................................................................................................
Địa chỉ cơ sở:....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Điện thoại/fax:..................................................................................................................
I. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA PHÒNG KHÁM:
- Tổng số diện tích sử dụng của PK:...................m
2
- Gồm các phòng sau:
+ Phòng 1:....................................................................Diện tích:....................m
2
Mô tả cụ thể phòng (có ốp gạch men kính? Chiều cao ốp gạch men kính? Chiều cao từ trần đến sàn
nhà? Trần nhà? Sàn nhà? ...), mục đích sử dụng của phòng:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
+ Phòng 2:....................................................................Diện tích:....................m
2
Mô tả cụ thể phòng (có ốp gạch men kính? Chiều cao ốp gạch men kính? Chiều cao từ trần đến sàn
nhà? Trần nhà? Sàn nhà? ...), mục đích sử dụng của phòng:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN - Trang 2
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN 9 10 601