Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nơi nhận:

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-7300 8888 ext …… / ……
Fax: +84-4-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website:  

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: 68 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại +84-8-7300 8888
Fax: +84-8-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website:  

BẢN KHAI CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
1. Chủ thể đăng ký tên miền
Tên chủ thể đăng ký:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại/ Fax:
Email liên hệ:
Họ tên/ Chức vụ người chịu trách nhiệm
quản lý tên miền:

2. Tên miền đề nghị chuyển đổi nhà
đăng ký

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.....................................................................................................................

3. Hiện đang duy trì sử dụng qua nhà
đăng ký (nhà đăng ký cũ)
Tên nhà đăng ký cũ:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại/ số Fax:
Email liên hệ:

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..........................................................................................................

4. Xin chuyển đổi sang nhà đăng ký mới
Tên nhà đăng ký mới:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại/ số Fax:
Email liên hệ:

<Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT>
<48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội>
<04-7300 8888>
<Web-info@fpt.net >

Lưu ý:
Để hoàn tất việc chuyển đổi, chủ thể đăng ký tên miền phải thực hiện đầy đủ các bước sau:
1. Đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản ràng buộc trách nhiệ...
Nơi nhận:
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-7300 8888 ext …… / ……
Fax: +84-4-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website: www.fptdata.vn; http://tenmien.fpt.vn
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: 68 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại +84-8-7300 8888
Fax: +84-8-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website: www.fptdata.vn; http://tenmien.fpt.vn
BẢN KHAI CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
1. Chủ thể đăng ký tên miền
Tên chủ thể đăng ký:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại/ Fax:
Email liên hệ:
Họ tên/ Chức vụ người chịu trách nhiệm
quản lý tên miền:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Tên miền đề nghị chuyển đổi nhà
đăng ký
.....................................................................................................................
3. Hiện đang duy trì sử dụng qua nhà
đăng ký (nhà đăng ký cũ)
Tên nhà đăng ký cũ:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại/ số Fax:
Email liên hệ:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..........................................................................................................
4. Xin chuyển đổi sang nhà đăng ký mới
Tên nhà đăng ký mới:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại/ số Fax:
Email liên hệ:
<Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT>
<48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội>
<04-7300 8888>
<Web-info@fpt.net >
Lưu ý:
Để hoàn tất việc chuyển đổi, chủ thể đăng ký tên miền phải thực hiện đầy đủ các bước sau:
1. Đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản ràng buộc trách nhiệm với...(Tên Nhà đăng ký mới)
2. Có đủ xác nhận đồng thuận việc chuyển đổi của nhà đăng ký cũ .
3. Nộp bản khai này kèm theo "Bản khai thay đổi tên miền" về…. (Tên Nhà đăng ký mới).
, ngày tháng năm
Xác nhận đồng thuận của nhà đăng ký cũ
(Ký tên, đóng dấu)
Chủ thể đăng ký tên miền
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu kèm theo nếu là tổ chức)
1.3.6v-BM/FTI/HDCV/FTEL 1/1
Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền - Trang 2
Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền 9 10 21