Ktl-icon-tai-lieu

bản kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn

Được đăng lên bởi alocom
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2564 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

NHIỆM KỲ 2020-2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP
BCH ĐOÀN TRƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ
Gò Vấp, ngày 15 tháng 09 năm 2010

BẢN KIỂM ĐIỂM
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ
NHIỆM KỲ 2009-2010
Thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học nhiệm kỳ 2009-2010, căn
cứ vào báo cáo tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt hạn
chế, tồn tại. BCH Đoàn trường Nguyễn Công Trứ xin nghiêm túc tự kiểm điểm trước Đại
hội về công tác lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực hoạt động như sau :
1/ Công tác tổ chức Ban chấp hành :
BCH nhiệm kỳ 2009-2010 có cơ cấu số lượng là 11 đồng chí, gồm các đồng chí tên sau :
1. - Đ/c :Vương Thành Trung
Bí thư Đoàn trường
2. - Đ/c :Đặng Nguyễn Ngọc Như
Phó bí thư
3. - Đ/c : Phạm Dũ Phương
Phó bí thư
4. - Đ/c : Võ Tuấn Việt
Uỷ viên
5. - Đ/c : Vũ Thị Thanh Vân
Uỷ viên
6. - Đ/c : Huỳnh Ngọc Tuyết Minh
Uỷ viên
7. - Đ/c : Lê Thị Thanh Nhàn
Uỷ viên
8. - Đ/c : Trần Thị Ngọc Huyền
Ủy viên
9. - Đ/c : Dương Huỳnh Thanh Tâm
Uỷ viên
10. - Đ/c: Trần Hoàng Phi Anh
Ủy viên
11. - Đ/c : Nguyễn Tiến Đạt
Ủy viên
2/ Về hoạt động của Ban chấp hành Đoàn trường :
a/ Mặt mạnh :
 Đa số các thành viên gắn bó với công tác Đoàn, phong trào thanh niên, có
tinh thần trách nhiệm cao, luôn hăng hái, nhiệt tình trong các hoạt động, tự chủ
trong công việc.
 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 Duy trì tốt quan hệ với Đoàn cấp trên, Đoàn trường bạn. Tranh thủ được sự
đồng tình, giúp đỡ của Chi Bộ, BGH Nhà trường và hầu hết các bạn Đoàn
viên, thanh niên trong trường.
b/ Mặt hạn chế :
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn những tồn tại,
hạn chế và khó khăn nhất định như sau :
 Chưa thực hiện tốt công tác Đoàn vụ, quản lí Đoàn viên, Đoàn phí.
 Một số thành viên chưa thực sự nghiêm túc, còn thiếu trách nhiệm trong
công việc được giao.
 Bên cạnh tham gia công tác Đoàn, chưa đảm bảo hoàn thành tốt công việc
học tập.
7

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

NHIỆM KỲ 2020-2011

3/- Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm :
a/ Nguyên nhân :
Lực lượng BCH Đoàn trường còn khá non trẻ, thiếu kinh nghiệm nên chưa phát huy được
tính chủ động, sáng tạo trong công tác.
Một số kế hoạch hoạt động do Quận đoàn phát động rơi vào thời gian kiểm tra cao điểm
của trường nên việc triển khai và thực hiên còn gặp nhiều khó khăn.
Lịch học của học sinh trường khá dày nên còn hạn chế trong việc tổ chức hoạt động
phong trào.
b/ Bài học kinh nghiệm :
Từ việc đánh giá...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ NHIỆM KỲ 2020-2011
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP
BCH ĐOÀN TRƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ
Gò Vấp, ngày 15 tháng 09 năm 2010
BẢN KIỂM ĐIỂM
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ
NHIỆM KỲ 2009-2010
Thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học nhiệm kỳ 2009-2010, căn
cứ vào báo cáo tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt hạn
chế, tồn tại. BCH Đoàn trường Nguyễn Công Trứ xin nghiêm túc tự kiểm điểm trước Đại
hội về công tác lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực hoạt động như sau :
1/ Công tác tổ chức Ban chấp hành :
BCH nhiệm kỳ 2009-2010 có cơ cấu số lượng là 11 đồng chí, gồm các đồng chí tên sau :
1. - Đ/c :Vương Thành Trung Bí thư Đoàn trường
2. - Đ/c :Đặng Nguyễn Ngọc Như Phó bí thư
3. - Đ/c : Phạm Dũ Phương Phó bí t
4. - Đ/c : Võ Tuấn Việt Uỷ viên
5. - Đ/c : Vũ Thị Thanh Vân Uỷ viên
6. - Đ/c : Huỳnh Ngọc Tuyết Minh Uỷ viên
7. - Đ/c : Lê Thị Thanh Nhàn Uỷ viên
8. - Đ/c : Trần Thị Ngọc Huyền Ủy viên
9. - Đ/c : Dương Huỳnh Thanh Tâm Uỷ viên
10.- Đ/c: Trần Hoàng Phi Anh Ủy viên
11.- Đ/c : Nguyễn Tiến Đạt Ủy viên
2/ Về hoạt động của Ban chấp hành Đoàn trường :
a/ Mặt mạnh :
Đa số các thành viên gắn bó với công tác Đoàn, phong trào thanh niên, có
tinh thần trách nhiệm cao, luôn hăng hái, nhiệt tình trong các hoạt động, tự chủ
trong công việc.
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Duy trì tốt quan hệ với Đoàn cấp trên, Đoàn trường bạn. Tranh thủ được sự
đồng tình, giúp đỡ của Chi Bộ, BGH Nhà trường và hầu hết các bạn Đoàn
viên, thanh niên trong trường.
b/ Mặt hạn chế :
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn những tồn tại,
hạn chế và khó khăn nhất định như sau :
Chưa thực hiện tốt công tác Đoàn vụ, quản lí Đoàn viên, Đoàn phí.
Một số thành viên chưa thực sự nghiêm túc, còn thiếu trách nhiệm trong
công việc được giao.
Bên cạnh tham gia công tác Đoàn, chưa đảm bảo hoàn thành tốt công việc
học tập.
7
bản kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn - Trang 2
bản kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn - Người đăng: alocom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bản kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn 9 10 650