Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm đảng viên hay

Được đăng lên bởi thanhbinh1967
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN BÌNH
CHI BỘ TRƯỜNG THCS AN BÌNH
------------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

An Bình, ngày 6 tháng 4 năm 2014
Tháng 4

Tôi tên là: Lê Hồng Phong
Chức vụ hiện nay: Giáo viên
Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường THCS An Bình
Đảng viên xin tự kiểm điểm như sau:
1/ Về tư tưởng chính trị:
- Viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước.
- Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị
quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn
nghiệp vụ.
2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được
làm theo qui định của Bộ Chính trị.
- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.
- Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức Đảng, chính quyền và
các đoàn thể phát động.
3/ Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện việc giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ
công dân nơi cư trú.
- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở đơn vị, thực hiện
công tác phát triển đảng viên.
4/ Về tổ chức kỷ luật:
- Luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.
- Thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, đơn vị đoàn thể.
Khuyết điểm:
- Chưa phát huy cao tính phê và tự phê
- Trong công tác chuyên môn đôi lúc còn nóng nảy.
Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
Bản thân luôn đề cao tinh thần học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính
trị, khắc phục tính e dè để phát huy tốt tính phê và tự phê và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao.
Người tự kiểm

Lê Hồng Phong

...
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN BÌNH
CHI BỘ TRƯỜNG THCS AN BÌNH
------------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
An Bình, ngày 6 tháng 4 năm 2014
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Tháng 4
Tôi tên là: Lê Hồng Phong
Chức vụ hiện nay: Giáo viên
Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường THCS An Bình
Đảng viên xin tự kiểm điểm như sau:
1/ Về tư tưởng chính trị:
- Viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước.
- Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị
quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn
nghiệp vụ.
2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được
làm theo qui định của Bộ Chính trị.
- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.
- Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức Đảng, chính quyền và
các đoàn thể phát động.
3/ Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện việc giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ
công dân nơi cư trú.
- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở đơn vị, thực hiện
công tác phát triển đảng viên.
4/ Về tổ chức kỷ luật:
- Luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.
- Thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, đơn vị đoàn thể.
Khuyết điểm:
- Chưa phát huy cao tính phê và tự phê
- Trong công tác chuyên môn đôi lúc còn nóng nảy.
Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
Bản thân luôn đề cao tinh thần học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính
trị, khắc phục tính e dè để phát huy tốt tính phê và tự phê và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao.
Người tự kiểm
Lê Hồng Phong
Bản kiểm điểm đảng viên hay - Người đăng: thanhbinh1967
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản kiểm điểm đảng viên hay 9 10 678