Ktl-icon-tai-lieu

Bản thỏa thuận

Được đăng lên bởi vantuan-tran-hut
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NGÒI
HÚT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:
/
V/v: Thỏa thuận SCADA lắp đặt ngăn lộ
110kV tại trạm 110kV Nghĩa Lộ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1)
Công văn số: 267/CV/EVN-KH của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc
chấp thuận mua điện của thuỷ điện Ngòi Hút 2 - Tỉnh Yên Bái;
Công văn số 1191/CV-PC1-P4 của Công ty Điện Lực 1 về việc chấp
thoả thuận phương án đấu nối của thủy điện Ngòi Hút 2;
Căn cứ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống SCADA dự án: Cải tạo, mở
rộng trạm 110kV Nghĩa Lộ do Công ty Tư vấn điện 1 lập, Công ty Cổ phần
thủy điện Ngòi Hút kính đề nghị Quý Trung tâm xem xét và cho ý kiến thỏa
thuận kết nối SCADA cho ngăn lộ 110kV mở rộng trạm 110kV Nghĩa Lộ với
những nội dung sau:
I. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng trạm 110kV Nghĩa Lộ
II. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Ngòi Hút
III. Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
-

Quy chuẩn xây dựng: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

-

Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCN, TCVN và IEC.

IV. Hiện trạng và quy mô của dự án:
1. Hiện trạng:
- Trạm biến áp 110kV Nghĩa Lộ hiện được cấp điện từ đường dây
110kV trạm 220/110kV Yên Bái bằng đường dây trên không.
- Trạm có tổng công suất đặt là: 80MVA, gồm 2 máy biến áp có các
thông số kỹ thuật như sau:
0

Máy biến áp T1: 40MVA-115/35/10,5kV

1

Máy biến áp T2: 40MVA-115/35/10,5kV
Hệ thống phân phối 110kV gồm:

2

+ 01 ngăn đường dây bao gồm: 01 bộ dao cách ly 3 pha, 2 tiếp đất.

3

+ 02 ngăn máy biến áp cho 2 máy, mỗi ngăn bao gồm: 01 bộ máy cắt 3

pha, 01 bộ dao cách ly 3 pha + 2 tiếp đất, 03 bộ biến dòng điện 1 pha, và 01

bộ dao cách ly 3 pha + 1 tiếp đất.
Hệ thống phân phối 35kV:
- Hiện nay trong phòng phân phối 35kV của trạm có 12 tủ phân phối
trọn bộ được bố trí trên 2 phân đoạn cấp điện từ phía 35kV của máy biến áp
T1 và T2:
+ Phân đoạn C31 gồm: tủ lộ tổng 331, tủ đo lường TUC31-1 và các tủ
lộ đi 371, 373, 375, 377, 379.
+ Phân đoạn C32 gồm: tủ lộ tổng 332, tủ đo lường TUC32-2 và các tủ
lộ đi 372, 374, 312.
Hệ thống phân phối 10kV:
+ Phân đoạn C91 gồm tủ lộ tổng 931, tủ tự dùng 941-1 và các tủ lộ đi
971,973 và tủ TUC91-1.
2. Quy mô của dự án:
- Lắp bổ sung 01 MC 110kV
- Lắp 01 DCL có 1 má tiếp địa
- Lắp 01 DCL có 02 má tiếp địa
- Lắp 03 quả TI 110kV cho đường dây
- Lắp 01 bộ TU 110kV cho ngăn đường dây
3. Phạm vi trang bị hạng mục SCADA:
Để giám sát, thu thập và điều khiển sự vận hành các thiết bị lắp đặt mới
thuộc dự án “Cải tạo, mở rộng trạm 110kV...
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NGÒI
HÚT
Số: /
V/v: Thỏa thuận SCADA lắp đặt ngăn lộ
110kV tại trạm 110kV Nghĩa Lộ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2014
Kính gửi: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1)
ng văn số: 267/CV/EVN-KH của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc
chấp thuận mua điện của thuỷ điện Ngòi Hút 2 - Tỉnh Yên Bái;
Công văn số 1191/CV-PC1-P4 của Công ty Điện Lực 1 về việc chấp
thoả thuận phương án đấu nối của thủy điện Ngòi Hút 2;
Căn cứ H thiết kế kỹ thuật hệ thống SCADA dự án: Cải tạo, mở
rộng trạm 110kV Nghĩa Lộ do Công ty vấn điện 1 lập, Công ty Cổ phần
thủy điện Ngòi Hút kính đề nghị Quý Trung tâm xem xét cho ý kiến thỏa
thuận kết nối SCADA cho ngăn lộ 110kV mở rộng trạm 110kV Nghĩa Lộ với
những nội dung sau:
I. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng trạm 110kV Nghĩa Lộ
II. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Ngòi Hút
III. Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
- Quy chuẩn xây dựng: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCN, TCVN và IEC.
IV. Hiện trạng và quy mô của dự án:
1. Hiện trạng:
- Trạm biến áp 110kV Nghĩa Lộ hiện được cấp điện từ đường dây
110kV trạm 220/110kV Yên Bái bằng đường dây trên không.
- Trạm tng công suất đặt là: 80MVA, gồm 2 máy biến áp các
thông số kỹ thuật như sau:
0 Máy biến áp T1: 40MVA-115/35/10,5kV
1 Máy biến áp T2: 40MVA-115/35/10,5kV
Hệ thống phân phối 110kV gồm:
2 + 01 ngăn đường dây bao gồm: 01 bộ dao cách ly 3 pha, 2 tiếp đất.
3 + 02 ngăn máy biến áp cho 2 máy, mỗi ngăn bao gồm: 01 bộ máy cắt 3
pha, 01 bộ dao cách ly 3 pha + 2 tiếp đất, 03 bộ biến dòng điện 1 pha, 01
Bản thỏa thuận - Trang 2
Bản thỏa thuận - Người đăng: vantuan-tran-hut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản thỏa thuận 9 10 293