Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN

Được đăng lên bởi Vi Cu Cáy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1947 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2014-2015
Họ tên giáo viên: Vi Tiến Hải
Ngày, tháng, năm sinh: 23/05/1989
Giảng dạy môn, lớp: Ngữ Văn 6 A,B; Lịch Sử 8A,B; Lịch Sử 9A,B.
Đơn vị công tác: Trường PTDT Bán Trú THCS Đồng Văn
Trình độ đào tạo: Đại học
Bộ môn đào tạo: Văn_Sử
Năm vào ngành: 01/03/2010
Tóm tắt thành tích trong 2 năm học gần nhất:
- Năm học 2012-2013:
+ Giáo Viên giỏi cấp trường;
+ Giáo viên giỏi cấp huyện;
+ Xếp loại viên chức: Xuất sắc;
+ Danh hiệu thi đua: CSTĐCS.
- Năm học 2013-2014:
+ Giáo Viên giỏi cấp trường;
+ Xếp loại viên chức: Xuất sắc;
+ Danh hiệu thi đua: CSTĐCS.
Nhiệm vụ được giao năm học 2014-2015:
- Giảng dạy (ghi rõ khối lớp, môn)
+ Ngữ Văn 6 A,B;
+ Lịch Sử 8A,B;
+ Lịch Sử 9A,B.
Công tác khác:
+ Bí thư Chi đoàn trường.
+ Tổ phó tổ Xã Hội
- Tên sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015
Các biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém trong
môn Lịch Sử ở trường THCS
Người viết

Bình Liêu, ngày 24 tháng 10 năm 2014
Xác nhận của BGH nhà trường
Hiệu trưởng

Vi Tiến Hải
Hoàng Thiêm Chướng

...
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2014-2015
Họ tên giáo viên: Vi Tiến Hải
Ngày, tháng, năm sinh: 23/05/1989
Giảng dạy môn, lớp: Ngữ Văn 6 A,B; Lịch Sử 8A,B; Lịch Sử 9A,B.
Đơn vị công tác: Trường PTDT Bán Trú THCS Đồng Văn
Trình độ đào tạo: Đại học
Bộ môn đào tạo: Văn_Sử
Năm vào ngành: 01/03/2010
Tóm tắt thành tích trong 2 năm học gần nhất:
- Năm học 2012-2013:
+ Giáo Viên giỏi cấp trường;
+ Giáo viên giỏi cấp huyện;
+ Xếp loại viên chức: Xuất sắc;
+ Danh hiệu thi đua: CSTĐCS.
- Năm học 2013-2014:
+ Giáo Viên giỏi cấp trường;
+ Xếp loại viên chức: Xuất sắc;
+ Danh hiệu thi đua: CSTĐCS.
Nhiệm vụ được giao năm học 2014-2015:
- Giảng dạy (ghi rõ khối lớp, môn)
+ Ngữ Văn 6 A,B;
+ Lịch Sử 8A,B;
+ Lịch Sử 9A,B.
Công tác khác:
+ Bí thư Chi đoàn trường.
+ Tổ phó tổ Xã Hội
- Tên sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015
Các biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém trong
môn Lịch Sử ở trường THCS
Bình Liêu, ngày 24 tháng 10 năm 2014
Người viết Xác nhận của BGH nhà trường
Hiệu trưởng
Vi Tiến Hải
Hoàng Thiêm Chướng
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN - Người đăng: Vi Cu Cáy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN 9 10 73