Ktl-icon-tai-lieu

Bản Tự Đánh Giá

Được đăng lên bởi huuphuab
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN BÌNH
CHI BỘ TRƯỜNG THCS AN BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
An Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2015

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ
việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”
của cán bộ , đảng viên năm 2015
Tôi tên là : TRẦN HỮU PHÚ
Năm sinh: 1959
Ngày vào đảng dự bị : 10.7.2003 chính thức 10.7.2004
Chức vụ Đảng: Phó bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể : Phó bí thư chi bộ
Nhiệm vụ được phân công : Giáo viên giảng dạy kiêm phó bí thư chi bộ
Sau một năm học tập,công tác thực hiện quy định 101- QĐ/ TWngày 7/6/2012 của ban Bí
thư Trung ương Đảng, quyết định số 272 - QĐ/TU ngày 24/7/2010 của BTV Tỉnh ủy Đồng Nai.
Theo nội dung tôi đã đăng ký thực hiện “ Nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm
gương , đạo đức , phong cách Hồ Chí minh ”
Nay tôi tự đánh giá việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh ”
năm 2015 cụ thể như sau
I/ Đảng viên tự nhận xét ,đánh giá
1/ Ưu điểm
Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Quan điểm lập trường tư tưởng chính
trị vững vàng trong đấu tranh với những luận điệu chống đối Đảng và nhà nước của những phần tử
cơ hội. Luôn có ý chí chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và
pháp luật nhà nước . Học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác.
Bản thân luôn có ý thức trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước, của cơ quan, của Chi bộ.
Luôn gần gũi với quần chúng nhân dân, có đạo đức tốt, lối sông giản dị trong sáng. Không lợi dụng
chức vụ, quyền hạn bản thân để trục lợi. Không cơ hội, không tham nhũng lãng phí, luôn hoà đồng,
thẳng thắn. Thực hiện tốt quy định 47- QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Giữ mối
liên hệ mật thiết với cấp uỷ nơi cư trú, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách tại địa
phương cư trú.
Là phó bí thư chi bộ bản thân luôn nghiêm khắc với chính mình. Có thái độ đúng mực trong
tiếp thu ý kiên của đảng viên trong chi bộ để hoạt động của chi bộ ngày càng có chất lượng . Chân
thành góp ý với đảng viên trong chi bộ trên tinh thần xây dựng
Luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cấp uỷ nơi cư trú, gương mẫu chấp hành các chủ trương,
chính sách tại địa phương cư trú. Gắn bó mật thiết với nhân dân, được quần chúng tại địa phương
yêu mến tín nhiệm. Được cấp uỷ chi bộ nơi cư trú đánh giá tốt theo quy định 76- QĐ/TW có lối
sống giản dị của người giáo viên.Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong
Đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền...
ĐNG B PHƯỜNG AN BÌNH ĐNG CNG SN VIT NAM
CHI B TRƯỜNG THCS AN BÌNH An Bnh, ngày 10 tháng 12 năm 2015
BN TỰ ĐÁNH GIÁ
việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
của cán bộ , đảng viên năm 2015
Tôi tên là : TRẦN HỮU PHÚ Năm sinh: 1959
Ngày vào đảng dự bị : 10.7.2003 chính thức 10.7.2004
Chức vụ Đảng: Phó bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể : Phó bí thư chi bộ
Nhiệm vụ được phân công : Giáo viên giảng dạy kiêm phó bí thư chi bộ
Sau một năm học tập,công tác thực hiện quy định 101- QĐ/ TWngày 7/6/2012 của ban
thư Trung ương Đảng, quyết định số 272 - QĐ/TU ngày 24/7/2010 của BTV Tỉnh ủy Đồng Nai.
Theo nội dung tôi đã đăng thực hiện Nêu gương trong việc học tập làm theo tư tưởng, tấm
gương , đạo đức , phong cách Hồ Chí minh
Nay tôi tự đánh giá việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh ”
năm 2015 cụ thể như sau
I/ Đảng viên tự nhận xét ,đánh giá
1/ Ưu điểm
Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Quan điểm lập trường tư tưởng chính
trị vững vàng trong đấu tranh với những luận điệu chống đối Đảng nhà nước của những phần tử
cơ hội. Luôn có ý chí chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và
pháp luật nhà nước . Học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác.
Bản thân luôn ý thức trách nhiệm lợi ích chung của đất nước, của quan, của Chi bộ.
Luôn gần gũi với quần chúng nhân dân, có đạo đức tốt, lối sông giản dị trong sáng. Không lợi dụng
chức vụ, quyền hạn bản thân để trục lợi. Không cơ hi, không tham nhũng lãng phí, luôn hoà đồng,
thẳng thắn. Thực hiện tốt quy định 47- QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Giữ mối
liên hệ mật thiết với cấp uỷ nơi trú, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách tại địa
phương cư trú.
phó thư chi bộ bản thân luôn nghiêm khắc với chính mình. thái độ đúng mực trong
tiếp thu ý kiên của đảng viên trong chi bộ để hoạt động của chi bộ ngày càng có chất lượng . Chân
thành góp ý với đảng viên trong chi bộ trên tinh thần xây dựng
Luôn giữ mối liên hmật thiết với cấp uỷ nơi trú, gương mẫu chấp hành các chủ trương,
chính sách tại địa phương trú. Gắn mật thiết với nhân dân, đưc quần chúng tại địa phương
yêu mến tín nhiệm. Được cấp uỷ chi bộ nơi trú đánh g tốt theo quy định 76- QĐ/TW lối
sống giản dị của người giáo viên.Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong
Đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Đã cùng cấp ủy chi bộ triển khai thực hiện Quyết định 272-QĐ /TU ngày 24/7/2012 của
ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai về ban hành quy chế nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ chủ
chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; cũng như hướng dẫn 127-HD/BTGTU ngày 29/5/2014 của ban tuyên giaó tỉnhy
Đánh giá việc thực hiện đăng nêu gương của cán bộ , đảng viên , nhất cán bộ chủ chốt các
Bản Tự Đánh Giá - Trang 2
Bản Tự Đánh Giá - Người đăng: huuphuab
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản Tự Đánh Giá 9 10 342