Ktl-icon-tai-lieu

bản tự kiểm cá nhân

Được đăng lên bởi thanhtamlx1975
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HOÀ HƯNG
CHI BỘ NGUYỄN TRUNG TRỰC

Đ ẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
V/v đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2008
Họ và tên : HÀ QUỐC ĐẠT
Chức vụ hiện nay :Giáo viên dạy lớp.
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực ,xã Mỹ Hoà Hưng , TP Long
Xuyên ,Tỉnh An Giang.
Chức vụ trong đảng : Đảng viên.
I.Về tư tưởng ,chính trị:
 Luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước,tư tưởng chính trị vững
vàng,nói và làm theo pháp luật.
 Tuyên truyền ,vận động gia đình người thân chấp hành tốt chính sách của
đảng ,pháp luật của nhà nước.
 Chấp hành tốt kế hoạch ,sự phân công của nhà trường,nghị quyết của Đảng cũng
như của chi bộ .
 Có tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ chính trị,chuyên môn nghiệp
vụ.
II.Về phẩm chất đạo đức lối sống:
 Luôn sống ,làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sống chan hoà ,tiết
kiệm , hoà đồng tập thể ,là tấm gương cho học sinh noi theo và được sự tín
nhiệm của phụ huynh.
 Có thái độ đấu tranh chống lãng phí , tiêu cực, giữ gìn phẩm chất đạo đức,chấp
hành quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm.
 Luôn thực hiện phê và tự phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ.
III.Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
 Hoàn thành nhiệm vụ được giao.Trong năm học 2008-2009 kết quả là ;
+ Duy trì sĩ số 100 % .
+Lên lớp thẳng 95 %.
+Thi lại và lưu ban :5 %.
 Danh hiệu thi đua cuối năm :Lao động tiên tiến.
 Tham gia xây dựng nội bộ tốt , góp phần tuyên truyền vận động phòng chống
bệnh tật tốt theo kế hoạch của nghành .
 Hoàn thành nhiệm vụ năm học.
IV. Về tổ chức kỷ luật:
 Phục tùng theo sự phân công của đảng,có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân theo
sự phân điều động của nhà trường, của chi bộ .
 Luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng ,học tập và hội họp đúng theo quy
định.
 Thực hiện tốt sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
 Thực hiên theo nội quy ,quy chế của đảng ,cơ quan ,tổ chức.

 Đảm bảo giờ giấc, kỷ luật lao động.
V. Ưu ,khuyết điểm và hướng khắc phục:
 Ưu diểm :
-Sống hoà đồng ,đoàn kết .
-Chấp hành theo sự lãnh đạo của chi bộ ,của nghành,quy định của đảng
,pháp luật của nhà nước.
-Có tinh thần trách nhiệm trong công tác cũng như trong giảng dạy.
-Có tinh thần tím tòi học hỏi và giúp đỡ học sinh yếu ,kém.
 Tồn tại:
- Chưa mạnh dạn góp ý trong xây dựng đoàn kết nội bộ nội bộ .
- Năm qua chưa có biện pháp hữu hiệu giáo dục HS cá biệt.
- Ít phát biểu đóng góp ý kiến trong hội họp.
 Hướng khắc phục:
Bản thân cố gắng khắc phục những hạn chế nêu trên trong công tác tới và...
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HOÀ HƯNG Đ ẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ NGUYỄN TRUNG TRỰC 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
V/v đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2008
Họ và tên : HÀ QUỐC ĐẠT
Chức vụ hiện nay :Giáo viên dạy lớp.
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực ,xã Mỹ Hoà Hưng , TP Long
Xuyên ,Tỉnh An Giang.
Chức vụ trong đảng : Đảng viên.
I.Về tư tưởng ,chính trị:
Luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước,tư tưởng chính trị vững
vàng,nói và làm theo pháp luật.
Tuyên truyền ,vận động gia đình người thân chấp hành tốt chính sách của
đảng ,pháp luật của nhà nước.
Chấp hành tốt kế hoạch ,sự phân công của nhà trường,nghị quyết của Đảng cũng
như của chi bộ .
tinh thần tự giác học tập để ng cao trình độ chính trị,chuyên môn nghiệp
vụ.
II.Về phẩm chất đạo đức lối sống:
Luôn sống ,làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sống chan hoà ,tiết
kiệm , hoà đồng tập thể ,là tấm gương cho học sinh noi theo được s tín
nhiệm của phụ huynh.
thái độ đấu tranh chống lãng phí , tiêu cực, giữ n phẩm chất đạo đức,chấp
hành quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm.
Luôn thực hiện phê và tự phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ.
III.Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
Hoàn thành nhiệm vụ được giao.Trong năm học 2008-2009 kết quả là ;
+ Duy trì sĩ số 100 % .
+Lên lớp thẳng 95 %.
+Thi lại và lưu ban :5 %.
Danh hiệu thi đua cuối năm :Lao động tiên tiến.
Tham gia xây dựng nội bộ tốt , góp phần tuyên truyền vận động phòng chống
bệnh tật tốt theo kế hoạch của nghành .
Hoàn thành nhiệm vụ năm học.
IV. Về tổ chức kỷ luật:
Phục tùng theo sự phân công của đảng,có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân theo
sự phân điều động của nhà trường, của chi bộ .
Luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng ,học tậphội họp đúng theo quy
định.
Thực hiện tốt sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Thực hiên theo nội quy ,quy chế của đảng ,cơ quan ,tổ chức.
bản tự kiểm cá nhân - Trang 2
bản tự kiểm cá nhân - Người đăng: thanhtamlx1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bản tự kiểm cá nhân 9 10 261