Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự thuật quá trình công tác

Được đăng lên bởi tranvanlam1982
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5705 lần   |   Lượt tải: 26 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN XÍN MẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ THUẬT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Họ và tên : Trần Văn Lâm
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Ngày tham gia công tác : 05/12/2006
- Ngày vào Đảng: 03/02/2009, chính thức:03/02/2010
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay : Giáo viên trường THCS Tân Thành
1. Tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong, chấp hành đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước những
khó khăn, thử thách. Luôn tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng, pháp luật Nhà
nước.
- Luôn chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước.
- Luôn có tác phong gương mẫu, chuẩn mực. Đạo đức lối sống trong sạch,
giản dị, không ăn chơi đua đòi làm mất uy tín của người giáo viên. Sống thân
thiện với mọi người. Thực hiện tốt nếp sống mới ở khu dân cư.
2. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn (hồ sơ sổ sách, giáo án, sử
dụng đồ dùng dạy học, việc chấm trả bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá chất
lượng học sinh ...)
- Có đầy đủ hồ sơ: Giáo án, sổ sách các loại theo đúng quy định của
ngành và có chất lượng.
- Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu qủa theo đặc trưng của từng bộ môn:
Tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học tự làm do Công đoàn trường phát
động, dự thi đồ dùng dạy học tự làm do phòng giáo dục An Minh tổ chức đạt
Trang 1
Người viết: Trần Văn Lâm, Giáo viên Trường THCS Tân Thành – Xín Mần – Hà Giang

giải khuyến kích “mô hình bộ xương thỏ”, giải khuyến kích “mẫu mổ chim bồ
câu”.
- Chấm trả bài đúng quy định: Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh chính
xác theo thông tư số 40 của Bộ Giáo dục ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2006.
- Lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của tổ chuyên môn cũng như hồ sơ
của công đoàn, chi đoàn . Báo cáo kịp thời, chính xác công việc được giao về
Ban giám hiệu trường.
3. Thực hiện giờ giấc, nội quy cơ quan, sinh hoạt chuyên môn.
- Nghiêm túc chấp hành và thực hiện tốt giờ giấc và nội quy cơ quan.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn như: Thăm lớp dự giờ,
thao giảng để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời áp dụng các phương
pháp dạy học theo hướng tích cực vào trong giảng dạy nhằm đạt hiệu qủa cao.
- Đảm bảo ngày, giờ công lao động: Không bỏ tiết, bỏ giờ, không cắt xén
chương trình. Luôn có kế hoạch dạy bù vì một lý do nào đó để đảm bảo đúng
chương trình.
4. Chất lương giờ dạy, bộ môn:
Năm học 2004 – 2005 về trường c...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN XÍN MẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TỰ THUẬT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Họ và tên : Trần Văn Lâm
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Ngày tham gia công tác : 05/12/2006
- Ngày vào Đảng: 03/02/2009, chính thức:03/02/2010
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay : Giáo viên trường THCS Tân Thành
1. tưởng chính trị, đạo đức tác phong, chấp hành đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- ởng chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước những
khó khăn, thử thách. Luôn tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng, pháp luật Nhà
nước.
- Luôn chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước.
- Luôn có tác phong gương mẫu, chuẩn mực. Đạo đức lối sống trong sạch,
giản dị, không ăn chơi đua đòi làm mất uy tín của người giáo viên. Sống thân
thiện với mọi người. Thực hiện tốt nếp sống mới ở khu dân cư.
2. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn (hồ sổ sách, giáo án, sử
dụng đồ dùng dạy học, việc chấm trả bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá chất
lượng học sinh ...)
- đầy đủ hồ sơ: Giáo án, sổ sách c loại theo đúng quy định của
ngành và có chất lượng.
- Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu qủa theo đặc trưng của từng bộ môn:
Tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học tự làm do Công đoàn trường phát
động, dự thi đồ dùng dạy học tự làm do phòng giáo dục An Minh tổ chức đạt
Người viết: Trần Văn Lâm, Giáo viên Trường THCS Tân Thành – Xín Mần – Hà Giang
Trang 1
Bản tự thuật quá trình công tác - Trang 2
Bản tự thuật quá trình công tác - Người đăng: tranvanlam1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bản tự thuật quá trình công tác 9 10 157