Ktl-icon-tai-lieu

Bảng báo giá

Được đăng lên bởi nguyentung606
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN
01-04-13
Đến khi có báo giá mới...

Hiệu lực từ

BÁO GIÁ ỐNG THÉP SeAH VIỆT NAM
Tiêu chuẩn sản xuất : ASTM A53
Giá bán thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng của
từng đơn hàng cụ thể - xin quý khách l ưu ý!

Kính gửi: Quý công ty

Người nhận: ..................
QUI CÁCH (SPEC.)
STT
(No)

Inch

Đ.Kính
(mm)

DÀY
(mm)

T.lượng
(weight)
Kg/mét

I. ASTM A53 - SCH 40

ĐƠN GIÁ ( VND/mét)
Ống đen

Ồng mạ kẽm

Grade A

1

1/2"

21,3

2,77

1,27

2

3/4"

26,7

2,87

1,69

3

1"

33,4

3,38

2,50

4

11/4"

42,2

3,56

3,39

5

11/2"

48,3

3,68

4,05

6

2"

60,3

3,91

5,44

7

21/2"

73,0

5,16

8,63

8

3"

88,9

5,49

11,29

9

31/2"

101,6

5,74

13,57

10

4"

114,3

6,02

16,07

11

5"

141,3

6,55

21,77

12

6"

168,3

7,11

28,26

13

8"

219,1

8,18

42,55

QUI CÁCH (SPEC.)
STT
(No)

Inch

Đ.Kính
(mm)

DÀY
(mm)

T.lượng
(weight)
Kg/mét

III. ASTM A53:

ĐƠN GIÁ (VND/mét)
Ống đen

Ống mạ kẽm

Grade A

27

5"

141,3

3,96

13,41

252.700

348.800

43.300

28

5"

141,3

4,78

16,09

303.200

418.500

64.100

29

5"

141,3

5,16

17,32

326.400

450.500

86.900

30

5"

141,3

7,11

23,53

443.500

612.100

103.800

31

6"

168,3

3,96

16,05

302.500

417.500

139.500

32

6"

168,3

4,78

19,27

363.200

501.300

221.300

33

6"

168,3

5,16

20,76

391.300

540.000

289.500

34

6"

168,3

5,56

22,31

420.500

580.300

348.000

35

6"

168,3

6,35

25,36

478.000

659.700

412.100

36

8"

219,1

3,96

21,01

396.000

546.500

566.300

37

8"

219,1

4,78

25,26

476.100

657.100

735.100

38

8"

219,1

5,16

27,22

513.000

708.100

1.123.100

39

8"

219,1

5,56

29,28

551.800

761.600

40

8"

219,1

6,35

33,31

627.800

866.500

41

8"

219,1

7,11

37,17

700.500

966.900

31.200
46.200
62.600
74.800
100.400
159.300
208.500
250.600
296.700
410.300
532.600
817.700

Sender: Giáp Văn Trường (Mr)
Tel: 08 6259 3033 (máy lẻ 103)

32.600

23.400

II. ASTM A53 - SCH 80

Đc: 136 Ng Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
Chi nhánh: 100 Đường TA32, P. Thới An, Q12
Tel: 08 6259 3033 / Fax: 08 6259 3038

Grade A

14

1/2"

21,3

3,20

1,43

29.000

40.300

15

3/4"

26,7

3,91

2,20

44.700

62.100

16

1"

33,4

4,55

3,24

65.800

91.400

42

3"

17

11/4"

42,2

4,85

4,47

90.800

126.100

43

18

11/2"

48,3

5,08

5,41

109.900

152.600

19

2"

60,3

5,54

7,48

20

21/2"

73,0

7,01

11,41

21

3"

88,9

7,62

15,27

22

31/2"

101,6

8,08

18,63

23

4"

114,3

8,56

22,32

24

5"

141,3

9,52

30,94

25

6"

168,3

10,97

42,56...
Inch
Đ.Kính
(mm)
DÀY
(mm)
ng đen
ng m km
Inch
Đ.Kính
(mm)
DÀY
(mm)
ng đen
ng m km
1 1/2"
21,3 2,77
1,27
23.400 32.600
27 5"
141,3 3,96
13,41
252.700 348.800
2 3/4"
26,7 2,87
1,69
31.200 43.300
28 5"
141,3 4,78
16,09
303.200 418.500
31"
33,4 3,38
2,50
46.200 64.100
29 5"
141,3 5,16
17,32
326.400 450.500
4 11/4"
42,2 3,56
3,39
62.600 86.900
30 5"
141,3 7,11
23,53
443.500 612.100
5 11/2"
48,3 3,68
4,05
74.800 103.800
31 6"
168,3 3,96
16,05
302.500 417.500
62"
60,3 3,91
5,44
100.400 139.500
32 6"
168,3 4,78
19,27
363.200 501.300
7 21/2"
73,0 5,16
8,63
159.300 221.300
33 6"
168,3 5,16
20,76
391.300 540.000
83"
88,9 5,49
11,29
208.500 289.500
34 6"
168,3 5,56
22,31
420.500 580.300
9 31/2"
101,6 5,74
13,57
250.600 348.000
35 6"
168,3 6,35
25,36
478.000 659.700
10 4"
114,3 6,02
16,07
296.700 412.100
36 8"
219,1 3,96
21,01
396.000 546.500
11 5"
141,3 6,55
21,77
410.300 566.300
37 8"
219,1 4,78
25,26
476.100 657.100
12 6"
168,3 7,11
28,26
532.600 735.100
38 8"
219,1 5,16
27,22
513.000 708.100
13 8"
219,1 8,18
42,55
817.700 1.123.100
39 8"
219,1 5,56
29,28
551.800 761.600
40 8"
219,1 6,35
33,31
627.800 866.500
14 1/2"
21,3 3,20
1,43
29.000 40.300
41 8"
219,1 7,11
37,17
700.500 966.900
15 3/4"
26,7 3,91
2,20
44.700 62.100
16 1"
33,4 4,55
3,24
65.800 91.400
42 3"
88,9 5,49
11,29
218.900 304.000
17 11/4"
42,2 4,85
4,47
90.800 126.100
43 31/2"
101,6 5,74
13,57
263.100 365.400
18 11/2"
48,3 5,08
5,41
109.900 152.600
44 4"
114,3 6,02
16,07
311.600 432.700
19 2"
60,3 5,54
7,48
151.900 211.000
45 5"
141,3 6,55
21,77
430.800 594.600
20 21/2"
73,0 7,01
11,41
231.800 321.800
46 6"
168,3 7,11
28,26
559.200 771.900
21 3"
88,9 7,62
15,27
310.200 430.700
47 8"
219,1 8,18
42,55
858.600 1.179.200
22 31/2"
101,6 8,08
18,63
378.400 525.500
48 31/2"
101,6 8,08
18,63
397.300 551.800
23 4"
114,3 8,56
22,32
453.400 629.500
49 4"
114,3 8,56
22,32
476.000 661.000
24 5"
141,3 9,52
30,94
654.100 872.700
50 5"
141,3 9,52
30,94
686.800 916.300
25 6"
168,3
10,97
42,56
899.700 1.200.400
51 6"
168,3
10,97
42,56
944.700 1.260.400
26 8"
219,1
10,97
56,30
1.190.200 1.588.000
52 8"
219,1
10,97
56,30
1.249.700 1.667.400
Rt mong được phc v Quý khách!
Giáp Văn Trường/ Sales & Maketing Mobile : 0932 059 176 Email : kinhdoanh@thepbaotin.com
www.ongthepseah.com www.thepbaotin.vn www.thepbaotin.com.vn www.thepbaotin.com www.thephop.com
CÔNG TY TNHH THÉP BO TÍN
Hiu lc t 01-04-13
Đến khi có báo giá mi...
BÁO GIÁ NG THÉP SeAH VIT NAM
Tiêu chun sn xut : ASTM A53
Đc: 136 Ng Văn Th, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
Chi nhánh: 100 Đường TA32, P. Thi An, Q12
Tel: 08 6259 3033 / Fax: 08 6259 3038
Kính gi: Quý công ty
Người nhn: ..................
Giá bán thc tế s thay đổi tùy thuc vào s lượng ca
tng đơn hàng c th - xin quý khách lưu ý!
Sender: Giáp Văn Trường (Mr)
Tel: 08 6259 3033 (máy l 103)
IV. ASTM A53 Grade B
Đơn giá ĐÃ BAO GM THU VAT và có hiu lc đến khi có giá mi.
Unit price INCLUDES VAT and comes into effective until we issue the new one
Địa đim GH:
KHO CTY THÉP SeAH VIT NAM TI KCN BIÊN HÒA II - ĐỒNG NAI/ HOC CTY THÉP BO TÍN - Q12
Delivery place: SeAH steel Vina factory at Bien Hoa IP - Dong Nai province/ or Bao Tin Steel - Dist.12 - HCMC
Thông tin v Công ty TNHH Thép Bo Tín đưc cung cp đầy đủ ti website: www.thepbaotin.vn
STT
(No)
QUI CÁCH (SPEC.)
T.lượng
(weight)
Kg/mét
ĐƠN GIÁ (VND/mét)
I. ASTM A53 - SCH 40 Grade A III. ASTM A53: Grade A
STT
(No)
QUI CÁCH (SPEC.)
T.lượng
(weight)
Kg/mét
ĐƠN GIÁ ( VND/mét)
II. ASTM A53 - SCH 80 Grade A
Bảng báo giá - Người đăng: nguyentung606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng báo giá 9 10 380