Ktl-icon-tai-lieu

Bảng câu hỏi đánh giá 5S và hành động khác phục phòng ngừa

Được đăng lên bởi Bùi Bảo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Phiếu đánh giá 5S
Tên Tổ/ Người đánh giá:………………………………………
STT

Tiêu chí
SÀNG LỌC - S1

1

Không có những vật liệu, dụng cụ... không cần thiết
tại nơi làm việc
SẮP XẾP - S2

2
3
4

Vị trí trên sàn nhà được xác định cho các vật dụng
trong khu vực
Phân chia các khu vực làm việc và có treo biển, dán
nhãn
Dụng cụ, thiết bị được sắp xếp gọn gàng và dán
nhãn

5

Nguyên vật liệu được sắp xếp gọn gàng và dán nhãn

6

Hàng chờ hủy/ loại bỏ được để đúng nơi quy định

7
8

Vật liệu nguy hiểm (cháy nổ, hóa chất,…) được bảo
quản hợp lý và được dán nhãn
Các tủ dụng cụ, tủ cá nhân được sắp xếp gọn gàng,
dán nhãn

9

Lối đi được phân chia trên sàn nhà rõ ràng

10

Không có vật cản trên lối đi
SẠCH SẼ - S3

11

Dụng cụ vệ sinh có sẵn, còn dùng tốt và đặt ở nơi
quy định

12

Sàn nhà, lối đi sạch sẽ, không có nước, dầu

13

Trang thiết bị, dụng cụ sạch sẽ, không có bụi

14

Máy móc sạch sẽ, không có gì để lên

15

Dây điện, khí, ống dẫn được sắp xếp gọn gàng

16
17

Các tờ tiêu chuẩn, hướng dẫn ngay ngắn, không
rách, dễ đọc
Khu vực nghỉ ngơi, thay đồ, uống nước sạch sẽ, gọn
gàng
TIÊU CHUẨN HÓA - S4

18
19
20

Ngày đánh giá:……………………………..
Tên tổ viên/nhân viên

Có phân công nhiệm vụ thực hiện 5S không?
Có thực hiện sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ hàng ngày
không?
Khu vực làm việc có tiêu chuẩn 5S (có hình ảnh)
không?
Tổng điểm (40)
DUY TRÌ - S5 được đánh giá trong suốt quá trình
thực hiện

Ghi chú

TÊN CỦA CÔNG TY

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC VẤN ĐỀ 5S
Tháng:
STT

Mô tả vấn đề

Tổ:
Ngày mở

Hành động khắc phục

Trách nhiệm Ngày đóng Tình trạng

...
Phiếu đánh giá 5S
STT Tiêu chí
Tên tổ viên/nhân viên
Ghi chú
SÀNG LỌC - S1
1
SẮP XẾP - S2
2
3
4
5 Nguyên vật liệu được sắp xếp gọn gàng và dán nhãn
6 Hàng chờ hủy/ loại bỏ được để đúng nơi quy định
7
8
9 Lối đi được phân chia trên sàn nhà rõ ràng
10 Không có vật cản trên lối đi
SẠCH SẼ - S3
11
12 Sàn nhà, lối đi sạch sẽ, không có nước, dầu
13 Trang thiết bị, dụng cụ sạch sẽ, không có bụi
14 Máy móc sạch sẽ, không có gì để lên
15 Dây điện, khí, ống dẫn được sắp xếp gọn gàng
16
17
TIÊU CHUẨN HÓA - S4
18 Có phân công nhiệm vụ thực hiện 5S không?
19
20
Tổng điểm (40)
Tên Tổ/ Người đánh giá:………………………………………
Ngày đánh giá:……………………………..
Không có những vật liệu, dụng cụ... không cần thiết
tại nơi làm việc
Vị trí trên sàn nhà được xác định cho các vật dụng
trong khu vực
Phân chia các khu vực làm việc và có treo biển, dán
nhãn
Dụng cụ, thiết bị được sắp xếp gọn gàng và dán
nhãn
Vật liệu nguy hiểm (cháy nổ, hóa chất,…) được bảo
quản hợp lý và được dán nhãn
Các tủ dụng cụ, tủ cá nhân được sắp xếp gọn gàng,
dán nhãn
Dụng cụ vệ sinh có sẵn, còn dùng tốt và đặt ở nơi
quy định
Các tờ tiêu chuẩn, hướng dẫn ngay ngắn, không
rách, dễ đọc
Khu vực nghỉ ngơi, thay đồ, uống nước sạch sẽ, gọn
gàng
Có thực hiện sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ hàng ngày
không?
Khu vực làm việc có tiêu chuẩn 5S (có hình ảnh)
không?
DUY TRÌ - S5 được đánh giá trong suốt quá trình
thực hiện
Bảng câu hỏi đánh giá 5S và hành động khác phục phòng ngừa - Trang 2
Bảng câu hỏi đánh giá 5S và hành động khác phục phòng ngừa - Người đăng: Bùi Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng câu hỏi đánh giá 5S và hành động khác phục phòng ngừa 9 10 99