Ktl-icon-tai-lieu

Bảng câu hỏi khảo sát ( nếu làm theo đề tài khảo sát chất lượng dịch vụ)

Được đăng lên bởi Vĩnh Khang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
Xin chào anh/chị
Chúng tôi là nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi
đang tiến hành một nghiên cứu về mức độ hài lòng của học viên đã và đang tham gia các khóa
học tại trung tâm đào tạo quản trị mạng Athena. Kính mong anh/chị dành chút thời gian quý báu
để trả lời cho chúng tôi một số câu hỏi sau đây. Cũng xin lưu ý với anh/chị là không có quan
điểm nào đúng hay sai cả. Tất cả các ý kiến của anh chị đều có giá trị cho nghiên cứu của chúng
tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác chân tình của anh/chị . Xin cảm ơn!
Phần 1.PHẦN SÀNG LỌC
Q1. Có thành viên nào trong gia đình Anh/ Chị hoặc người thân của Anh/ Chị hiện đang làm việc tại
Trung tâm an ninh mạng Athena không?
(1) Có  Dừng

(2) Không  Tiếp tục

Q2. Có thành viên nào trong gia đình Anh/ Chị hoặc người thân của Anh/ Chị hiện đang làm việc tại các
công ty nghiên cứu thị trường không?
(1) Có  Dừng

(2) Không  Tiếp tục

Q3. . Anh/ Chị là học viên của trung tâm athena?
(1) Có  Tiếp tục

(2) Không  Dừng

Phần 2 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH
Q4.Bạn đang theo học chương trình nào của trung tâm:
(1) AN2S – ANST
(2) Quản trị mạng – bảo mật mạng – hacker mũ trắng
(3)Xây dựng – quản lý web – thương mại điện tử - marketing online
Q5.bạn biết đến trung tâm Athena thông qua thông tin nào? Và mức độ quan trọng của những
nguồn thông tin đối với quyết định chọn dịch vụ?
1. Rất không quan trọng 2. Không quan trọng 3. Trung hòa 4. Quan trong
CÁC PHÁT BIỂU

5. Rất quan trọng

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN
1

2

3

4

5

1.Báo,tạp chí

1

2

3

4

5

2.Bạn bè ,đồng nghiệp

1

2

3

4

5

3.Tự tìm đến trung tâm

1

2

3

4

5

4.Người thân trong gia đình

1

2

3

4

5

5.Các diễn đàn trên internet

1

2

3

4

5

Q6. Xin bạn vui lòng cho biết, mức độ hài lòng đối với các yếu tố sau đây ?
1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Rất đồng ý

CÁC PHÁT BIỂU

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC
VIÊN

1

2

3

4

5

1. Trung tâm thực hiện đúng tất cả các cam kết đến bạn

1

2

3

4

5

2. Trung tâm đáp ứng nhu cầu của bạn ngay từ đầu

1

2

3

4

5

3. Thông tin từ trung tâm đến bạn luôn kịp thời

1

2

3

4

5

4. Thông tin từ trung tâm đến bạn luôn chính xác

1

2

3

4

5

5. Trung tâm luôn quan tâm, giúp đỡ bạn

1

2

3

4

5

6. Giảng viên hiểu rõ năng lực của từng học viên

1

2

3

4

5

7. Nhân viên/giảng viên thực hiện công việc của mình đúng hẹn

1

2

3

4

5

8. Nhân viên/giảng viên đáp ứng yêu cầu của bạn nhanh chóng

1

2

3

4

5

9. Nhân viên/giảng...
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
Xin chào anh/chị
Chúng tôi là nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi
đang tiến hành một nghiên cứu về mức độ hài lòng của học viên đã và đang tham gia các khóa
học tại trung tâm đào tạo quản trị mạng Athena. Kính mong anh/chị dành chút thời gian quý báu
để trả lời cho chúng tôi một số câu hỏi sau đây. Cũng xin lưu ý với anh/chị là không có quan
điểm nào đúng hay sai cả. Tất cả các ý kiến của anh chị đều có giá trị cho nghiên cứu của chúng
tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác chân tình của anh/chị . Xin cảm ơn!
Phần 1.PHẦN SÀNG LỌC
Q1. thành viên nào trong gia đình Anh/ Chị hoặc người thân của Anh/ Chị hiện đang làm việc tại
Trung tâm an ninh mạng Athena không?
(1) Có Dừng (2) Không Tiếp tục
Q2. Có thành viên nào trong gia đình Anh/ Chị hoặc người thân của Anh/ Chị hiện đang làm việc tại các
công ty nghiên cứu thị trường không?
(1) Có Dừng (2) Không Tiếp tục
Q3. . Anh/ Chị là học viên của trung tâm athena?
(1) Có Tiếp tục (2) Không Dừng
Phần 2 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH
Q4.Bạn đang theo học chương trình nào của trung tâm:
(1) AN2S – ANST
(2) Quản trị mạng – bảo mật mạng – hacker mũ trắng
(3)Xây dựng – quản lý web – thương mại điện tử - marketing online
Q5.bạn biết đến trung tâm Athena thông qua thông tin nào? Và mức độ quan trọng của những
nguồn thông tin đối với quyết định chọn dịch vụ?
1. Rất không quan trọng 2. Không quan trọng 3. Trung hòa 4. Quan trong 5. Rất quan trọng
CÁC PHÁT BIỂU ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN
1 2 3 4 5
1.Báo,tạp chí 1 2 3 4 5
2.Bạn bè ,đồng nghiệp 1 2 3 4 5
Bảng câu hỏi khảo sát ( nếu làm theo đề tài khảo sát chất lượng dịch vụ) - Trang 2
Bảng câu hỏi khảo sát ( nếu làm theo đề tài khảo sát chất lượng dịch vụ) - Người đăng: Vĩnh Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng câu hỏi khảo sát ( nếu làm theo đề tài khảo sát chất lượng dịch vụ) 9 10 150