Ktl-icon-tai-lieu

Bảng câu hỏi nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi 11124125
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG
Phần I: Các yếu tố tác động đến việc đọc sách
1
2
3

Phương pháp dạy của giáo viên trong trường nghiên cứu, tự đọc
sách là chủ yếu
Thư viện cho mượn sách theo Khoa là rất đúng
Thời gian Phòng đọc mở cửa rất phù hợp

4

Thư viện và phòng đọc rất đa dạng các loại sách

5

Thư viện và phòng đọc đáp ứng được nhu cầu đọc sách của bạn

6

Bạn rất thích đọc sách

7

Bạn đọc sách bất cứ khi nào rãnh rỗi

8
9

Tần suất đọc sách của bạn
Bạn dành bao nhiêu thời gian cho 1 lần đọc

1
0

Bạn đọc sách do cần làm bài tập trong trường

1
1

Bạn đọc sách vì nghĩ đọc sẽ tăng vốn kiến thức, sự hiểu biết

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Trường có nhiều nơi phù hợp cho việc đọc
Phòng đọc rất thoải mái để đọc sách
Bạn chọn sách vì tên sách độc đáo
Bạn chọn sách vì màu sắc của sách hấp dẫn
Bạn chọn đọc sách theo sự giới thiệu bạn bè
Bạn thích đọc loại sách gì?
Bạn đọc sách do phần tóm tắt thu hút

1 2 3 4 5

Phần IV: Các thông tin về đối tượng khảo sát
1

Sinh viên năm thứ mấy?

2

Giới tính

3

Độ tuổi

...
NỘI DUNG
1 2 3 4 5
Phần I: Các yếu tố tác động đến việc đọc sách
1 Phương pháp dạy của giáo viên trong trưng nghiên cứu, tự đọc
sách là chủ yếu
2
Thư viện cho mượn sách theo Khoa là rất đúng
3
Thời gian Phòng đọc mở cửa rất phù hợp
4
Thư viện và phòng đọc rất đa dạng các loại sách
5
Thư viện và phòng đọc đáp ứng được nhu cầu đọc sách của bạn
6
Bạn rất thích đọc sách
7
Bạn đọc sách bất cứ khi nào rãnh rỗi
8
Tần suất đọc sách của bạn
9
Bạn dành bao nhiêu thời gian cho 1 lần đọc
1
0
Bạn đọc sách do cần làm bài tập trong trường
1
1
Bạn đọc sách vì nghĩ đọc sẽ tăng vốn kiến thức, sự hiểu biết
1
2
Trường có nhiều nơi phù hợp cho việc đọc
1
3
Phòng đọc rất thoải mái để đọc sách
1
4
Bạn chọn sách vì tên sách độc đáo
1
5
Bạn chọn sách vì màu sắc của sách hấp dẫn
1
6
Bạn chọn đọc sách theo sự giới thiệu bạn bè
1
7
Bạn thích đọc loại sách gì?
1
8
Bạn đọc sách do phần tóm tắt thu hút
Bảng câu hỏi nghiên cứu khoa học - Trang 2
Bảng câu hỏi nghiên cứu khoa học - Người đăng: 11124125
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng câu hỏi nghiên cứu khoa học 9 10 562