Ktl-icon-tai-lieu

bảng chám điểm trại

Được đăng lên bởi xuanhung23
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2794 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI
“TUỔI TRẺ GIỮ NƯỚC”
***
Pleiku, ngày 21 tháng 03 năm 2008

BẢNG CHẤM ĐIỂM TRẠI
---------------

TT

Đơn vị

Điểm
thuyết trình
(5 đ)

BAN TỔ CHỨC

Cổng trại
(10 đ)

Lều trại
Điểm
Vệ
(5 đ)
kỹ thuật sinh trại
(10 đ)
(5 đ)

Trang
(5 đ)

...
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI
“TUỔI TRẺ GIỮ NƯỚC”
***
Pleiku, ngày 21 tháng 03 năm 2008
BẢNG CHẤM ĐIỂM TRẠI
---------------
TT Đơn vị Điểm
thuyết trình
(5 đ)
Cổng trại
(10 đ)
Lều trại
(5 đ)
Điểm
kỹ thuật
(10 đ)
Vệ
sinh trại
(5 đ)
Trang trí
(5 đ)
BAN TỔ CHỨC
bảng chám điểm trại - Người đăng: xuanhung23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bảng chám điểm trại 9 10 803