Ktl-icon-tai-lieu

Bảng giá in phong bì

Được đăng lên bởi Kieu Duc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH in ấn và quảng cáo TM Tân Đô
Đ/c: 389 Trương Định – Hoàng Mai – Hà Nội
VPGD: 389 Trương Định – Hoàng Mai – Hà Nội
ĐT: 04.3662.7675 – 04.3662.7652
*
Hotline: 090.4090.986 – 091.3397.499
Website:  * Email: thietketando@gmail.com
IN TAN DO

BÁO GIÁ IN PHONG BÌ
MIỄN PHÍ THIẾT KẾ - MIỄN PHÍ GIAO HÀNG – THỜI GIAN NHANH NHẤT – GIÁ THÀNH RẺ NHẤT
Loại Phong bì và chất liệu giấy

Số màu
in

1

Phong bì A6

1

850

700

650

600

560

550

2

2

950

750

710

670

650

3

1.150

850

780

720

4

- Kích thước 12x22cm
- Giấy Offset 100
- Nắp dán băng dính 2 mặt
- Gia công hoàn thiện

4

1.250

980

850

5

Phong bì A5

1

900

750

6

2

1.050

3

8

- Kích thước 16x23cm
- Giấy Offset 100
- Nắp dán băng dính 2 mặt
- Gia công hoàn thiện

9
10

TT

3

7

11
12

1000
Chiếc

2000
Chiếc

3000
Chiếc

Đơn giá: Đồng/Chiếc
4000
5000
6000
Chiếc
Chiếc
Chiếc

8000
Chiếc

10.000
Chiếc

SL in
nhiều

530

500

Liên hệ

630

590

550

Liên hệ

700

680

640

580

Liên hệ

810

780

760

690

640

Liên hệ

700

680

660

640

620

560

Liên hệ

850

800

750

730

710

700

600

Liên hệ

1.250

980

880

830

810

780

760

650

Liên hệ

4

1.400

1.050

950

900

860

820

800

720

Liên hệ

Phong bì A4

1

1.750

1.500

1.400

1.350

1.280

1.260

1.250

1.200

Liên hệ

- Kích thước 25x34cm
- Giấy Offset 150
- Nắp dán băng dính 2 mặt
- Gia công hoàn thiện

2

1.950

1.650

1.450

1.400

730

1.340

1.325

1.280

Liên hệ

3

2.250

1.800

1.550

1.500

810

1.420

1.390

1.350

Liên hệ

2.500
2.000
1.650
1.590
860
1.480
1.460
1.400
Liên hệ
4
Ghi chú:
- Bảng giá áp dụng cho Công nghệ in Offset siêu nét.
- Miến phí Thiết kế - Miễn phí giao hàng – Cho nhân viên tới ký hợp đồng tận nơi, phục vụ chu đáo.
- Thời gian giao hàng trong vòng 03 ngày.
- Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT.
Liên hệ ngay Mr. Hải: 090.4090.986 – 091.3397.499
Khách hàng gửi thông tin trước qua Email: thietketando@gmail.com để Công ty thiết kế mẫu trước khi ký hợp đồng đặt in./.
Rất mong được phục vụ Quý khách hàng !

...
 
: 389 Trương Định – Hoàng Mai – Hà Nội
: 389 Trương Định – Hoàng Mai – Hà Nội
: 04.3662.7675 – 04.3662.7652 * : ! "# ! "!$%& !'"((!)"#!!
*+,: www.intando.net * -./: thietketando@gmail.com
IN TAN DO

012313204
356378793563:2;&<33::=&31;>?=
 @AB+CBDE
FG.

HIJBK
'
BK
L
BK
(
BK
#
BK
M
BK
%
BK
$
BK
' "
BK
F@
BN
1
B+C:%
- Kích thước 12x22cm
- Giấy Offset 100
- Nắp dán băng dính 2 mặt
- Gia công hoàn thiện
'
$M ) %M % M% MM M( M @OBD
2
L
!M )M )' %) %M %( M! MM @OBD
3
(
'"'M $M )$ )L ) %$ %# M$ @OBD
4
#
'"LM !$ $M $' )$ )% %! %# @OBD
5
B+C:M
- Kích thước 16x23cm
- Giấy Offset 100
- Nắp dán băng dính 2 mặt
- Gia công hoàn thiện
'
! )M ) %$ %% %# %L M% @OBD
6
L
'" M $M $ )M )( )' ) % @OBD
7
(
'"LM !$ $$ $( $' )$ )% %M @OBD
8
#
'"# '" M !M ! $% $L $ )L @OBD
9
B+C:#
- Kích thước 25x34cm
- Giấy Offset 150
- Nắp dán băng dính 2 mặt
- Gia công hoàn thiện
'
'")M '"M '"# '"(M '"L$ '"L% '"LM '"L @OBD
10
L
'"!M '"%M '"#M '"# )( '"(# '"(LM '"L$ @OBD
11
(
L"LM '"$ '"MM '"M $' '"#L '"(! '"(M @OBD
12
#
L"M L" '"%M '"M! $% '"#$ '"#% '"# @OBD
BBPI - Bảng giá áp dụng cho BD2QQ,,OR.
- Miến phí Thiết kế - Miễn phí giao hàng – Cho nhân viên tới ký hợp đồng tận nơi, phục vụ chu đáo.
- Thời gian giao hàng trong vòng 03 ngày.
- Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT.
-
Liên hệ ngay Mr. Hải: 090.4090.986 – 091.3397.499
Khách hàng gửi thông tin trước qua Email: thietketando@gmail.com để Công ty thiết kế mẫu trước khi ký hợp đồng đặt in./.
Rất mong được phục vụ Quý khách hàng !
Bảng giá in phong bì - Người đăng: Kieu Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng giá in phong bì 9 10 983