Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SPT1

Được đăng lên bởi Đậu Đen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SPT1
Thực hiện từ 0 giờ ngày 01/3/2015 đến 06/3/2015
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1855/KSG-KDVT ngày 31/10/2014 của Cty KSG)
Tên ga
Sài Gòn đi
Biên Hòa
Long Khánh
Bình Thuận
phan thiết

Cự ly Ngồi cứng
29
77
175
187

30
56
126
135

* Giá vé trên chưa bao gồm phí BHHK 1000đ

Ngồi cứng
điều hòa

Ngồi mềm
toa 2 tầng 108 chỗ

30
66
150
160

30
75
169
180

SPT1

5 đến 06/3/2015
T ngày 31/10/2014 của Cty KSG)
Ngồi mềm
toa 2 tầng 84 chỗ
32
83
187
200

Ngồi mềm
điều hòa

35
91
206
220
Đơn vị: 1000đ

...
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SPT1
Thực hiện từ 0 giờ ngày 01/3/2015 đến 06/3/2015
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1855/KSG-KDVT ngày 31/10/2014 của Cty KSG)
Tên ga Cự ly Ngồi cứng
Sài Gòn đi
Biên Hòa 29 30 30 30
Long Khánh 77 56 66 75
Bình Thuận 175 126 150 169
phan thiết 187 135 160 180
* Giá vé trên chưa bao gồm phí BHHK 1000đ
Ngồi cứng
điều hòa
Ngồi mềm
toa 2 tầng 108 chỗ
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SPT1 - Trang 2
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SPT1 - Người đăng: Đậu Đen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SPT1 9 10 354