Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kế hoạch tuần

Được đăng lên bởi kimgiengbt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phòng GD&ĐT
Trường:THCS Sông Lũy

KẾ HOẠCH TUẦN – THÁNG NĂM HỌC 2013 -2014
Tuần/ Tháng

Nội Dung Công Việc

Tổ trưởng
Phạm Thị Tuyết

Điều Chỉnh

Kết quả thực hiện

Sông Lũy ngày …..tháng……năm ……
Người Lập KH

...
Phòng GD&ĐT
Trường:THCS Sông Lũy
KẾ HOẠCH TUẦN – THÁNG NĂM HỌC 2013 -2014
Tuần/ Tháng Nội Dung Công Việc Điều Chỉnh Kết quả thực hiện
Sông Lũy ngày …..tháng……năm ……
Tổ trưởng Người Lập KH
Phạm Thị Tuyết
Bảng kế hoạch tuần - Người đăng: kimgiengbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng kế hoạch tuần 9 10 252