Ktl-icon-tai-lieu

Bảng khảo sát thị trường rau câu

Được đăng lên bởi iwillluckylikeyou157
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Xin chào bạn, chúng tôi là sinh viên thuộc trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM . Hiện
nay tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu về những nhu cầu mong muốn và sự yêu thích của người tiêu
dùng đối với dòng sảnphẩm thạch rau câu .Mọi thông tin mang tính cá nhân được đề cập đến trong
phiếu điều tra sẽ được giữ kín và không cung cấp cho bên thứ ba. Tất cả ý kiến của bạn đều có ý nghĩa
với sự thành công của nghiên cứu. Trongcuộc thảo luận này, không có quan điểm nào là đúng hay sai
mà tất cả đều là các thông tin hữu ích. Dođó, tôi rất mong nhận được sự cộng tác chân thành của các
bạn.
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
TÊN :……………………………………….TUỔI:……………………………………….
QUẬN ĐANG SỐNG:

……………………………………………………………………

Bạn đã sử dụng qua sản phẩm Thạch rau câu không?
Có
Không
2. Bạn là Nam hay nữ ?
Nam
Nữ
3. Tên sản phẩm rau câu mà bạn thường sử dụng?
New Choice
Long Hải
Vietfoods
Khác :…….
4. Bạn thường sử dụng thạch rau câu dựa vào tiêu chí nào?
Thương hiệu
Chất lượng
Giá cả
Khác : …………………..
5. Bạn thích sử dụng thạch rau câu dạng nào?
Dạng trong cốc nhựa nhỏ
Dạng trong bịch
Khác:……..
6. Bạn sử dụng thạch rau câu bao nhiêu lần 1 tuần?
1 lần/ tuần
3 lần /tuần
5 lần / tuần
7 lần/ tuần
7. Bạn sử dụng thạch rau câu trong dịp nào?
Lễ Tết
Tiệc sinh nhật
Ăn nhẹ
Khác:………
8. Bạn biết đến sản phẩm thạch rau câu qua phương tiện gì?
Ti vi
Bạn bè, người thân
Báo, tạp chí
9. Bạn thường mua Thạch rau câu ở đâu?
Siêu thị
Tiệm tạp hóa
Chợ
10. Giá cả mà bạn chọn mua Thạch
Rẻ
Vừa vừa
Đắt
1.

...
BẢNG KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Xin chào bn, chúng tôi là sinh viên thuc trưng Đi Hc Công nghip Thc phm TP HCM . Hin
nay tôi đang thc hin đ tài nghiên cu v nhng nhu cu mong mun và s yêu thích ca ngưi tiêu
dùng đi vi dòng snphm thch rau câu .Mi thông tin mang tính cá nhân đưc đ cp đến trong
phiếu điu tra s đưc gi kín và không cung cp cho bên th ba. Tt c ý kiến ca bn đu có ý nghĩa
vi s thành công ca nghiên cu. Trongcuc tho lun này, không có quan đim nào là đúng hay sai
mà tt c đu là các thông tin hu ích. Dođó, tôi rt mong nhn đưc s cng tác chân thành ca các
bn.
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
TÊN :……………………………………….TUỔI:……………………………………….
QUẬN ĐANG SỐNG: ……………………………………………………………………
1. Bạn đã sử dụng qua sản phẩm Thạch rau câu không?
Có Không
2. Bạn là Nam hay nữ ?
Nam Nữ
3. Tên sản phẩm rau câu mà bạn thường sử dụng?
New Choice Long Hải Vietfoods Khác :…….
4. Bạn thường sử dụng thạch rau câu dựa vào tiêu chí nào?
Thương hiệu
Chất lượng
Giá cả
Khác : …………………..
5. Bạn thích sử dụng thạch rau câu dạng nào?
Dạng trong cốc nhựa nhỏ Dạng trong bịch Khác:……..
6. Bạn sử dụng thạch rau câu bao nhiêu lần 1 tuần?
1 lần/ tuần
3 lần /tuần
5 lần / tuần
7 lần/ tuần
7. Bạn sử dụng thạch rau câu trong dịp nào?
Lễ Tết Tiệc sinh nhật Ăn nhẹ Khác:………
8. Bạn biết đến sản phẩm thạch rau câu qua phương tiện gì?
Ti vi Bạn bè, người thân Báo, tạp chí
9. Bạn thường mua Thạch rau câu ở đâu?
Siêu thị Tiệm tạp hóa Chợ
10.Giá cả mà bạn chọn mua Thạch
Rẻ Vừa vừa Đắt
Bảng khảo sát thị trường rau câu - Trang 2
Bảng khảo sát thị trường rau câu - Người đăng: iwillluckylikeyou157
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng khảo sát thị trường rau câu 9 10 345