Ktl-icon-tai-lieu

Bảng nhận xét giảng viên

Được đăng lên bởi tienphongminhhien
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học công nghiệp TP.HCM
Viện công nghệ SH-TP/ĐD

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢNG NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA GIẢNG VIÊN
Trưởng Tổ môn điều dưỡng thuộc Viện công nghệ sinh học – Thực phẩm
Nhận xét quá trình công tác của Giảng viên: Nguyễn Thi Ngoc Minh
Sinh ngày 23/03/1987
Nơi sinh Đồng Nai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng đại học
Mã ssố ngach: 15.111
Hệ số lương: 2.34
Tháng năm hưởng lương: 01/11/2011
Nhận xét đánh giá công tác từ ngày: 01/11/2012 - 1/11/2013:
Ưu điểm:
-Được đào tạo bài bản, tư chất thông minh, giọng nói rõ ràng, truyền đạo mạch
lạc.
-Tác phong chững chạc, nghiêm túc.
-Thực hiện tốt các quy định của một giảng viên khi lên lớp: Đầy đủ, đúng giờ,
chuẩn bị, nghiên cứu và nắm vững bài giảng khi truyền đạt cho sinh viên.
- Phương pháp giảng dạy tích cực: Chủ động, cởi mở có sự trao đổi hai chiều
giữa giảng viên và sinh viên nhằm giúp sinh viên chủ động nắm vững, hiểu sâu những
kiến thức cần thiết.
Nhược điểm:
-Trầm lắng, ít giao tiếp với đồng nghiệp, vì vậy mà hạn chế và kết quả thu được từ
công tác ngoại viện kém, dẫn đến làm ảnh hưởng lớn cho công tác chung của Tổ môn.
-Chưa yên tâm công tác tại Trường nên hoàn thành công việc cụ thể của đơn vị
giao chưa tốt.
TP.HCM ngày tháng 8 năm 2013
Tổ môn Điều dưỡng
Bs Nguyễn Xuân Sáu

...
BẢNG NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA GIẢNG VIÊN
Trưởng Tổ môn điều dưỡng thuộc Viện công nghệ sinh học – Thực phẩm
Nhận xét quá trình công tác của Giảng viên: Nguyễn Thi Ngoc Minh
Sinh ngày 23/03/1987
Nơi sinh Đồng Nai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng đại học
Mã ssố ngach: 15.111
Hệ số lương: 2.34
Tháng năm hưởng lương: 01/11/2011
Nhận xét đánh giá công tác từ ngày: 01/11/2012 - 1/11/2013:
Ưu điểm:
-Được đào tạo bài bản, chất thông minh, giọng nói ràng, truyền đạo mạch
lạc.
-Tác phong chững chạc, nghiêm túc.
-Thực hiện tốt các quy định của một giảng viên khi lên lớp: Đầy đủ, đúng giờ,
chuẩn bị, nghiên cứu và nắm vững bài giảng khi truyền đạt cho sinh viên.
- Phương pháp giảng dạy tích cực: Chủ động, cởi mở có sự trao đổi hai chiều
giữa giảng viên sinh viên nhằm giúp sinh viên chủ động nắm vững, hiểu sâu những
kiến thức cần thiết.
Nhược điểm:
-Trầm lắng, ít giao tiếp với đồng nghiệp, vì vậy mà hạn chế và kết quả thu được từ
công tác ngoại viện kém, dẫn đến làm ảnh hưởng lớn cho công tác chung của Tổ môn.
-Chưa yên tâm công tác tại Trường nên hoàn thành công việc cụ thể của đơn vị
giao chưa tốt.
TP.HCM ngày tháng 8 năm 2013
Tổ môn Điều dưỡng
Bs Nguyễn Xuân Sáu
Trường đại học công nghiệp TP.HCM
Viện công nghệ SH-TP/ĐD
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Bảng nhận xét giảng viên - Người đăng: tienphongminhhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng nhận xét giảng viên 9 10 531