Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thi đua nhóm

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÁNG: 12
Tuần
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Ban
Ban học tập
Ban lao động
Ban văn nghệ
Ban trật tự
Ban ngoại giao

THÁNG: 01
Tuần
Ban
Ban học tập
Ban lao động
Ban văn nghệ
Ban trật tự
Ban ngoại giao

...
THÁNG: 12
Tuần
Ban
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Ban học tập
Ban lao động
Ban văn nghệ
Ban trật tự
Ban ngoại giao
THÁNG: 01
Tuần
Ban
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Ban học tập
Ban lao động
Ban văn nghệ
Ban trật tự
Ban ngoại giao
Bảng thi đua nhóm - Trang 2
Bảng thi đua nhóm - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng thi đua nhóm 9 10 46