Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thông tin ứng viên

Được đăng lên bởi Mạnh Cường
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Vui lòng không thêm bớt dòng, cột hoặc làm thay đổi định dạng của biểu mẫu. Nếu biểu mẫu bị
sai lệch, thông tin của ứng viên sẽ không thể nhập được vào hệ thống. Trân trọng cám ơn!

Website (ghi rõ)

Bạn biết thông tin tuyển dụng qua:

:Vị trí ứng tuyển:

Nhân viên kho siêu thị

Mã vị trí:

ST.KHO

Họ tên ứng viên:

Trần Mạnh Hùng

Năm sinh:

1992

Ngày sinh:

04/03/1992

Quê quán:

Điện thoại:

01656104356

Ảnh chân dung
Hà Nội

Email:

Nơi ở:

Hà Nội

manhhungdxd@gmail.com

Công việc mong muốn:
Ngành nghề mong muốn:

Xây dựng

Nơi làm việc mong muốn:

Hà Nội

Ảnh toàn thân

Mức lương mong muốn:

Thương lượng

:

VND/tháng

Thông tin cá nhân
Giới tính:

Nam

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại: thôn Đề Trụ 7, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Dân tộc:
Số CMTND:

Kinh (Việt)

Tôn giáo:

001092003591

Ngày cấp:

Tình trạng hôn nhân:

Chưa kết hôn

Không tôn giáo

Tình trạng sức khỏe:

Tốt

Chiều cao: 174 cm

Cân nặng: 70 kg

Nơi cấp:

Hà Nội

Cơ quan làm việc của vợ/chồng:

Thành phần gia đình:
Họ tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp

Điện thoại

Trần Hồng Quân

Cha

1966

Bảo vệ

01694633098

Vũ Thị Minh Khai

Mẹ

1972

Giáo viên

01675856336

Trần Mạnh Cường

Anh/Em ruột

1998

Học sinh

01688196376

Nhóm tính cách theo DISC:
Yahoo ID: manhhungdxd

Ghi chú

Nhóm tính cách theo MBTI:
Skype ID:

Facebook link: facebook.com/

tranmanh.hung.357

Đào tạo chuyên môn
Trình độ:
Năm tốt nghiệp:
Ghi chú:

Kỹ sư
2015

Chuyên ngành:

Kinh tế và quản lý đô thị

Đơn vị đào tạo:

Đại học Xây Dựng
Tốt nghiệp loại khá

© Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh | Trang 01

Kinh nghiệm làm việc
Số năm kinh nghiệm làm việc:

0

Số năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương:

0

Quá trình làm việc:

Ghi chú:

Khả năng sử dụng Ngoại ngữ
Tiếng Anh:
Ghi chú:

Trung bình

Tiếng Pháp: Không biết

Tiếng Trung:

Không biết

Tiếng Nhật:

Không biết

Mục tiêu là trong một năm thành thạo tiếng anh

Khả năng Tin học
Tin học văn phòng:

Thành thạo

Một số phần mềm có thể sử dụng:

Khai thác Internet:

Thành thạo

Autocad, Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Project, Dự toán ESCON

Ghi chú:

Tự giới thiệu về bản thân
Trung thực, thẳng thắn, thích những việc khó khăn, không ngại khó, hòa đồng

Người tham khảo:

Điện thoại:

Chức danh:

Công ty:

Email:

Hoàn thành bản Thông tin ứng viên này, bạn đã cam đoan những thông tin cung cấp là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và chấp nhận việc điều tra,
thẩm vấn về những thông tin cá nhân, quá trình làm v...
© Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh | Trang 01
THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Bạn biết thông tin tuyển dụng qua:
Website (ghi rõ) :
Ảnh chân dung
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kho siêu thị Mã vị trí: ST.KHO
Họ tên ứng viên: Trần Mạnh Hùng Năm sinh: 1992
Ngày sinh: 04/03/1992 Quê quán: Nơi ở:
Điện thoại: 01656104356 Email:
Ảnh toàn thân
Công việc mong muốn:
Ngành nghề mong muốn:
Nơi làm việc mong muốn:
Mức lương mong muốn: Thương lượng : VND/tháng
Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam Hộ khẩu thường trú:
Nơi ở hiện tại:
thôn Đề Trụ 7, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Tình trạng sức khỏe: Tốt
Dân tộc: Kinh (Việt) Tôn giáo: Không tôn giáo Chiều cao: 174 cm Cân nặng: 70 kg
Số CMTND: 001092003591 Ngày cấp: Nơi cấp:
Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn Cơ quan làm việc của vợ/chồng:
Thành phần gia đình:
Họ tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Điện thoại Ghi chú
Trần Hồng Quân Cha 1966 Bảo vệ 01694633098
Vũ Thị Minh Khai Mẹ 1972 Giáo viên 01675856336
Trần Mạnh Cường
Anh/Em ruột
1998 Học sinh 01688196376
Nhóm tính cách theo DISC: Nhóm tính cách theo MBTI:
Yahoo ID: manhhungdxd
Skype ID:
Facebook link: facebook.com/ tranmanh.hung.357
Đào tạo chuyên môn
Trình độ: Kỹ sư Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị
Năm tốt nghiệp: 2015 Đơn vị đào tạo: Đại học Xây Dựng
Ghi chú: Tốt nghiệp loại khá
Vui lòng không thêm bớt dòng, cột hoặc làm thay đổi định dạng của biểu mẫu. Nếu biểu mẫu bị
sai lệch, thông tin của ứng viên sẽ không thể nhập được vào hệ thống. Trân trọng cám ơn!
www.trananh.vn
Hà Nội Hà Nội
manhhungdxd@gmail.com
Xây dựng
Hà Nội
Hà Nội
Bảng thông tin ứng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng thông tin ứng viên - Người đăng: Mạnh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảng thông tin ứng viên 9 10 383