Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THUYẾT MINH

Được đăng lên bởi tin18081995
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THUYẾT MINH
1) Tên thiết bị dạy học tự làm :
MÔ HÌNH : TRỨNG GIUN VÀ GIUN CỦA NGƯỜI BỆNH GIUN CÓ THỂ VÀO CƠ
THỂ NGƯỜI LÀNH BẰNG ĐƯỜNG NÀO?
2) Họ và tên tác giả: Trần Ngọc Kỹ

3) Đơn vị trường học, huyện, thị, thành phố:
Trường Tiểu học Tân Hòa 2, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
4) Số điện thoại cá nhân: 0917737550

NỘI DUNG THUYẾT MINH
A. Nguyên vật liệu thực hiện thiết bị dạy học:
1 / Giấy phom
2/ Khung nhôm
3/ Bóng đèn
4/ Pin
5/ Po điện
6/ Công tắc
7/ Chân dựng bằng sắt
B. Qui trình sử dụng:
** Trước hết ta mở công tắc ON bóng đèn cháy
+Mở công tắc 1 bóng đèn chạy theo hướng mũi tên từ nhà vệ sinh đến bàn tay.
+Mở công tắc 2 bóng đèn tiếp tục chạy theo hướng mũi tên từ bàn tay đến chén
cơm hay ly nước.
+Mở công tắc 3 bóng đèn chạy theo hướng mũi tên từ nhà vệ sinh đến dòng sông
(hay kênh rạch)

+Mở công tắc 4 bóng đèn chạy theo hướng mũi tên từ dòng sông(hay kênh rạch)
đến chén cơm, ly nước.
+Mở công tắc 5 bóng đèn chạy theo hướng mũi tên từ nhà vệ sinh đến bắp cải(hay
rau củ quả)
+Mở công tắc 6 bóng đèn chạy theo hướng mũi tên từ bắp cải(hay rau củ quả) đến chén
cơm, ly nước.
+Mở công tắc 7 bóng đèn chạy theo hướng mũi tên từ nhà vệ sinh đến con ruồi.
+ Mở công tắc 8 bóng đèn tiếp tục chạy từ con ruồi đến chén cơm, ly nước.
** Mô hình trên mô tả con đường trứng giun vào cơ thể người theo hướng mũi tên.
** Cũng từ mô hình trên nhằm giáo dục cho học sinh biết giữ sạch môi trường xung
quanh biết cách đề phòng được các bệnh như : bệnh giun, ngộ độc thực phẩm, các bệnh
lây qua đường tiêu hóa, không gây ô nhiễm nguồn nước. Không đi đại tiện bừa bãi...
C. Giảng dạy bài, lớp, môn:
Mô hình trên dạy ở bài :
1/ Đề phòng bệnh giun. Lớp 2. Môn tự nhiên xã hội.
2/ Giữ sạch môi trường xung quanh. Lớp 2. Môn tự nhiên xã hội.
3/ Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa. Lớp 4. Môn khoa học
Tân Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2014
Xác nhận của đơn vị
Tác giả
THỦ TRƯỞNG
Trần Ngọc Kỹ

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THUYẾT MINH
1) Tên thiết bị dạy học tự làm :
MÔ HÌNH : TRỨNG GIUN VÀ GIUN CỦA NGƯỜI BỆNH GIUN CÓ THỂ VÀO CƠ
THỂ NGƯỜI LÀNH BẰNG ĐƯỜNG NÀO?
2) Họ và tên tác giả: Trần Ngọc Kỹ
3) Đơn vị trường học, huyện, thị, thành phố:
Trường Tiểu học Tân Hòa 2, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
4) Số điện thoại cá nhân: 0917737550
NỘI DUNG THUYẾT MINH
A. Nguyên vật liệu thực hiện thiết bị dạy học:
1 / Giấy phom
2/ Khung nhôm
3/ Bóng đèn
4/ Pin
5/ Po điện
6/ Công tắc
7/ Chân dựng bằng sắt
B. Qui trình sử dụng:
** Trước hết ta mở công tắc ON bóng đèn cháy
+Mở công tắc 1 bóng đèn chạy theo hướng mũi tên từ nhà vệ sinh đến bàn tay.
+Mở công tắc 2 bóng đèn tiếp tục chạy theo hướng mũi tên từ bàn tay đến chén
cơm hay ly nước.
+Mở công tắc 3 bóng đèn chạy theo ớng mũi tên từ nhà vệ sinh đến dòng sông
(hay kênh rạch)
BẢNG THUYẾT MINH - Trang 2
BẢNG THUYẾT MINH - Người đăng: tin18081995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢNG THUYẾT MINH 9 10 736