Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY
Tháng……/2008
Stt

Họ tên

Ngày......tháng.....năm ....
Người lập

Chức danh:
Mã số

Tiêu chí…………
Tổng
Điểm
điểm trừ
đánh giá

Quản lý nhân sự

Bộ phận
Tiêu chí…………
Tổng
Điểm
điểm trừ
đánh giá

Tiêu chí…………
Tổng
Điểm
điểm trừ
đánh giá

Quản lý trực tiếp

Tiêu chí…………
Tổng
Điểm
điểm trừ
đánh giá

Tiêu chí…………
Tổng
Điểm
điểm trừ
đánh giá

Quản lý cấp phòng

...
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY
Tháng……/2008 Chức danh: Bộ phận
Stt Họ tên Mã số Tiêu chí………… Tiêu chí………… Tiêu chí………… Tiêu chí………… Tiêu chí…………
Tổng
điểm trừ
Điểm
đánh giá
Tổng
điểm trừ
Điểm
đánh giá
Tổng
điểm trừ
Điểm
đánh giá
Tổng
điểm trừ
Điểm
đánh giá
Tổng
điểm trừ
Điểm
đánh giá
Ngày......tháng.....năm ....
Người lập Quản lý nhân sự Quản lý trực tiếp Quản lý cấp phòng
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY 9 10 836