Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2013

Được đăng lên bởi Tam Hung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2013

STT

1

Tên đơn vị

Trường MN Đại
Phác
Tổng cộng

Tổng số
người
tham gia

Khơi thông
cống rãnh
(m)

18

154m

18

154m

Tổng số rác
thu gom, xử
lý (m3 hoặc
tấn)
2m3

2m3

Vệ sinh
giếng
nước, công
trình xử
lý…
(chiếc)
2

2

Phát
quang bụi
rậm
đường
giao thông
(km)

Trồng và
chăm sóc
cây xanh
(cây hoặc
ha)

Treo băng
rôn, khẩu
hiệu
(chiếc)

100 cây
keo

2 chiếc

100

2

Phát
thanh
truyền
hình (buổi)

Hoạt động
khác..

Đại Phác, ngày 25 tháng 3 năm 2014
Người lập
P- HT

Đoàn Thị Thủy

...
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2013
STT Tên đơn vị
Tổng số
người
tham gia
Khơi thông
cống rãnh
(m)
Tổng số rác
thu gom, xử
(m
3
hoặc
tấn)
Vệ sinh
giếng
nước, công
trình xử
lý…
(chiếc)
Phát
quang bụi
rậm
đường
giao thông
(km)
Trồng và
chăm sóc
cây xanh
(cây hoặc
ha)
Treo băng
rôn, khẩu
hiệu
(chiếc)
Phát
thanh
truyền
hình (buổi)
Hoạt động
khác..
1
Trường MN Đại
Phác
18 154m 2m
3
2 100 cây
keo
2 chiếc
Tổng cộng 18 154m 2m
3
2 100 2
Đại Phác, ngày 25 tháng 3 năm 2014
Người lập
P- HT
Đoàn Thị Thủy
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2013 - Người đăng: Tam Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2013 9 10 746