Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo bồi dưỡng thường xuyên thcs

Được đăng lên bởi vothoa88-tn-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: VĂN - CÔNG DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN - NĂM HỌC 2013-2014
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên:

VÕ THỊ THOẢ

Giới tính:

2. Ngày tháng năm sinh: 12/02/1989
3. Trình độ chuyên môn:

Nữ

Năm vào ngành giáo dục: 2012
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Nơi đào tạo:

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

4. Tổ chuyên môn: Văn - Công dân
5. Trình độ ngoại ngữ:

Môn dạy:

Ngữ văn

Anh văn B Trình độ tin học: Tin học văn phòng A

6. Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ: (không có)
7. Chức vụ:

Tổ phó chuyên môn

II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
* Về phía nhà trường:
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho
giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm
nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Trường có hệ thống Internet, Website thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT,
nghiên cứu, tham khảo tài liệu phục vụ mọi mặt công tác và tự bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ.
- Đa số học sinh của trường chăm ngoan học giỏi, tạo điều kiện cho giáo viên
được tìm hiểu và vận dụng, phát huy kết quả trong quá trình bồi dưỡng thường
xuyên.
* Về phía bản thân:
- Tích cực nghiên cứu tin học và công nghệ thông tin nên thuận lợi trong
công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên.

- Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có tinh thần ham học hỏi, tự tìm tòi
trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
- Luôn an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ
được giao.
2. Khó khăn:
Tuổi nghề còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng
như hoạt động bồi dưỡng thường xuyên.
III. Kết quả bồi dưỡng thường xuyên:
A. Nhận thức:
Qua quá trình học tập, bồi dưỡng thường xuyên, bản thân đã có được những
nhận thức cần thiết về kiến thức và kĩ năng được quy định trong mục đích, nội
dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng. Cụ thể như sau:
Nội dung bồi dưỡng 1: Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và kĩ
thuật xây dựng đề kiểm tra.
Trước hết, nói về việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Điều này được
thể hiện qua yêu cầu trong chương trình mỗi môn học nói riêng và chương trình
cấp học nói chung.
Thứ nhất là chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học. Chuẩn kiến
thức, kĩ năng của Chương trình môn học là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến
thức, kĩ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau mỗi đơn vị
kiến thức (mỗi bài, chủ đề, chủ điểm, mô ...
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: VĂN - CÔNG DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN - NĂM HỌC 2013-2014
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: VÕ THỊ THOẢ Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 12/02/1989 Năm vào ngành giáo dục: 2012
3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
4. Tổ chuyên môn: Văn - Công dân Môn dạy: Ngữ văn
5. Trình độ ngoại ngữ: Anh văn B Trình độ tin học: Tin học văn phòng A
6. Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ: (không có)
7. Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
* Về phía nhà trường:
- Nhà trường tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho
giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động t học, t bồi ỡng nhằm
nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Trường có hệ thống Internet, Website thuận lợi trong việc ng dụng CNTT,
nghiên cứu, tham khảo tài liệu phục vụ mọi mặt công tác tự bồi ỡng chuyên
môn nghiệp vụ.
- Đa số học sinh của trường chăm ngoan học giỏi, tạo điều kiện cho giáo viên
được tìm hiểu vận dụng, phát huy kết quả trong quá trình bồi dưỡng thường
xuyên.
* Về phía bản thân:
- Tích cực nghiên cứu tin học công nghệ thông tin nên thuận lợi trong
công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên.
báo cáo bồi dưỡng thường xuyên thcs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo bồi dưỡng thường xuyên thcs - Người đăng: vothoa88-tn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
báo cáo bồi dưỡng thường xuyên thcs 9 10 228