Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyên môn tháng 1 năm học 20142015 của trường THCS Thạch Lạc

Được đăng lên bởi thcsthachlac
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05 /BCCMTL-2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch Lạc, ngày 24 tháng 12 năm 2015

SƠ KẾT
Hoạt động chuyên môn tháng 01/2015, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2015
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2015
* Một số hoạt động trọng tâm đã diễn ra trong tháng 01/2015:
- Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo
nhiều sân chơi trí tuệ cho học sinh. Học sinh tham gia tích cực câu lạc bộ Toán học và
cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học;
- Nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là đối tượng học sinh yếu; quan tâm
đúng mức đến việc bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi Tỉnh. Hoàn thành xếp loại
học sinh học kỳ I đúng quy chế;
- Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện. Tổ chức thao giảng, thăm lớp dự
giờ, hoàn thiện các loại hồ sơ cuối kỳ;
- Tham gia tốt kỳ thi học sinh giỏi IOE cấp huyện;
- Phân công chuyên môn học kỳ II;
- Đón đoàn kiểm tra toàn diện của phòng GD-ĐT Thạch Hà;
- Hoàn thành tốt nhập dữ liệu vào phần mềm SMAS và triển khai phần mềm
trường học kết nối;
- Hoàn thiện hồ sơ KĐCLGD năm 2014;
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 1.
1. Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học:
Thực hiện đúng tiến độ chương trình theo quy định của Bộ. Tính đến ngày
18/01/2015 hoàn thành chương trình học kỳ 2. Không có tình trạng cắt xén nội
dung, bỏ tiết, dồn tiết.
2. Soạn bài:
2.1. Việc soạn bài đã triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Phòng và có
những bước chuyển biến tích cực. Phần lớn giáo án soạn đầy đủ các bước, kịp thời,
đảm bảo quy trình trước khi lên lớp. Một số giáo viên có đầu tư cho bài soạn. Có hệ
thống câu hỏi mở phù hợp với các đối tượng học sinh, nhiều giáo viên đã nắm bắt
được những điểm học sinh thường mắc sai lầm và có biện pháp khắc phục, đồng
thời có hệ thống bài tập nhằm phát triển tư duy học sinh (tiêu biểu như giáo án của
Thầy Chiến, Cô Dương Thủy). Những bài soạn trên máy vi tính đã có những
chuyển biến căn bản, đáp ứng yêu cầu.

1

Tuy vậy, một số giáo viên chưa quan tâm đến phần đặt vấn đề vào bài, nội
dung hướng dẫn về nhà còn sơ sài, phân bố thời gian chưa hợp lí. Phần chuẩn bị
của giáo viên và học sinh còn chung chung.
2.2. Về giáo án bồi dưỡng HSG và ôn tập buổi chiều.
* Ưu điểm:
Giáo viên được phân công dạy đội tuyển học sinh giỏi và ôn tập thực hiện
đúng nội dung theo kế hoạch đề ra; nghiên cứu tài liệu, quan tâm đầu tư bài soạn,
xây dựng hệ thống bài tập đa dạng, phong phú (Tiêu biểu như Thầy Na...
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /BCCMTL-2015 Thạch Lạc, ngày 24 tháng 12 năm 2015
SƠ KẾT
Hoạt động chuyên môn tháng 01/2015, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2015
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2015
* Một số hoạt động trọng tâm đã diễn ra trong tháng 01/2015:
- Phong trào thi đua “Dy tốt, hc tốt. Tổ chc c hoạt động ngoại khóa, tạo
nhiều n ci trí tuệ cho học sinh. Học sinh tham gia tích cực u lạc bTn học và
cuộc thi Khoa học kthuật dành cho học sinh trung học;
- Nâng cao chất ng giáo dục đặc bit đối ợng hc sinh yếu; quan m
đúng mức đến việc bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi Tỉnh. Hoàn thành xếp loại
học sinh học k I đúng quy chế;
- Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện. Tổ chức thao giảng, thăm lớp dự
giờ, hoàn thiện c loại h sơ cuối k;
- Tham gia tt kthi học sinh giỏi IOE cp huyn;
- Phân công chuyên môn học kỳ II;
- Đón đoàn kiểm tra toàn diện của phòng GD-ĐT Thạch Hà;
- Hoàn thành tốt nhập dữ liệu vào phần mềm SMAS triển khai phần mềm
trường học kết nối;
- Hoàn thiện hồ sơ KĐCLGD năm 2014;
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 1.
1. Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học:
Thực hiện đúng tiến độ chương trình theo quy định của Bộ. Tính đến ngày
18/01/2015 hoàn thành chương trình học kỳ 2. Không tình trạng cắt xén nội
dung, bỏ tiết, dồn tiết.
2. Soạn bài:
2.1. Việc soạn bài đã triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Phòng
những bước chuyển biến tích cực. Phần lớn giáo án soạn đầy đủ các bước, kịp thời,
đảm bảo quy trình trước khi lên lớp. Một số giáo viên có đầu tư cho bài soạn. Có hệ
thống câu hỏi mở phù hợp với các đối tượng học sinh, nhiều giáo viên đã nắm bắt
được những điểm hc sinh thường mắc sai lầm biện pháp khắc phục, đồng
thời hthống bài tập nhằm phát triển duy học sinh (tiêu biểu như giáo án của
Thầy Chiến, Dương Thủy). Những bài soạn trên máy vi tính đã những
chuyển biến căn bản, đáp ứng yêu cầu.
1
Báo cáo chuyên môn tháng 1 năm học 20142015 của trường THCS Thạch Lạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyên môn tháng 1 năm học 20142015 của trường THCS Thạch Lạc - Người đăng: thcsthachlac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo chuyên môn tháng 1 năm học 20142015 của trường THCS Thạch Lạc 9 10 838