Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác đội

Được đăng lên bởi thcsthanhan2011
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THẠNH AN
*
Thạnh An, ngày 15 tháng 1 năm
2015
Số: 06/BC- CĐTHCSTA

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên học kỳ 1
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học
2014 - 2015 của Huyện Đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh;
Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học
2014 - 2015 của Chi Đoàn trường trung học cơ sở Thạnh An;
Chi Đoàn trường THCS Thạnh An báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu niên học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:
I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm sâu sát của Đoàn cấp trên, đặc biệt là sự quan tâm của
BGH trường THCS Thạnh An.
Đội ngũ ĐVGV trẻ, góp phần trực tiếp thực hiện tốt công tác thi đua hai tốt
“Dạy tốt, học tốt”
Được sự ủng hộ tốt của các đoàn thể trong trường cho hoạt động của Đoàn
2. Khó khăn:
Đường giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt các tuyến đường đòn giông kênh
H – G – F , nhất là mùa mưa lũ. Nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt
của các ĐVGV trong trường . chi đoàn.
Số lượng đoàn viên trong chi đoàn quá ít nên ảnh hưởng đến hoạt động của
3. Tình hình đội ngũ: Tổng số ĐVGV: 4/ 3 nữ.
II- KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:
A - CHỦ ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Chủ đề năm học:
Chủ đề năm học: “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và phong trào
học sinh, sinh viên tình nguyện”.
2. Nhiệm vụ trọng tâm:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội; xây dựng Chi Đoàn vững
mạnh, tạo môi trường thuận lợi nhất để thanh niên rèn luyện và phát triển, thực sự
là cánh tay đắc lực của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, đoàn
viên, vai trò nòng cốt của thanh niên trong các hoạt động, phong trào; thực hiện vai
trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong công tác phụ trách Đội; đổi mới hình thức,
nâng cao chất lượng đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên trong
thời kỳ mới.
2. Cụ thể hóa 01 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã
hội, bảo vệ Tổ quốc” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phát động thành những
1

phong trào trong học sinh, ĐVGV; đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu
khoa học và cổ vũ tinh thần hăng say học tập, tiến quân làm chủ khoa học công
nghệ trong giới trẻ học đường; đẩy mạnh và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả
hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014.
3. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đoàn toàn quốc ...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THẠNH AN
* Thạnh An, ngày 15 tháng 1 năm
2015
Số: 06/BC- CĐTHCSTA
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên học kỳ 1
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học
2014 - 2015 của Huyện Đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh;
Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học
2014 - 2015 của Chi Đoàn trường trung học cơ sở Thạnh An;
Chi Đoàn trường THCS Thạnh An báo cáo kết qu thực hiện công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu niên học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:
I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm sâu sát của Đoàn cấp trên, đặc biệt sự quan tâm của
BGH trường THCS Thạnh An.
Đội ngũ ĐVGV trẻ, góp phần trực tiếp thực hiện tốt công tác thi đua hai tốt
“Dạy tốt, học tốt”
Được sự ủng hộ tốt của các đoàn thể trong trường cho hoạt động của Đoàn
2. Khó khăn:
Đường giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt các tuyến đường đòn giông kênh
H G F , nhấtmùa mưa lũ. Nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt
của các ĐVGV trong trường . chi đoàn.
Số lượng đoàn viên trong chi đoàn quá ít nên ảnh hưởng đến hoạt động của
3. Tình hình đội ngũ: Tổng số ĐVGV: 4/ 3 nữ.
II- KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:
A - CHỦ ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Chủ đề năm học:
Chủ đề năm học: “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phong trào
học sinh, sinh viên tình nguyện”.
2. Nhiệm vụ trọng tâm:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung củng c tổ chức Đoàn, Hội, Đội; xây dựng Chi Đoàn vững
mạnh, tạo môi trường thuận lợi nhất để thanh niên rèn luyện và phát triển, thực s
cánh tay đắc lực của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng cán b Đoàn, đoàn
viên, vai trò nòng cốt của thanh niên trong các hoạt động, phong trào; thực hiện vai
trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong công tác phụ trách Đội; đổi mới nh thức,
nâng cao chất lượng đăng ký và thực hiện Chương tnh rèn luyện Đoàn viên trong
thời kỳ mới.
2. Cụ thể hóa 01 phong trào Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế -
hội, bảo vệ Tổ quốc” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phát động thành những
1
Báo cáo công tác đội - Trang 2
Báo cáo công tác đội - Người đăng: thcsthanhan2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo công tác đội 9 10 869