Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác y tế học đường

Được đăng lên bởi doanlen1912
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS GIAO THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
Năm học 2013 – 2014
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Cũng như học sinh của các trường trong huyện, các em học sinh ở trường
THCS Giao Thủy rất cần được chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là việc điều trị các
bệnh về nha, mắt hột mà việc chăm sóc sức khỏe ban đầu là nhiệm vụ rất quan
trọng và cần thiết đối với nhà trường, bởi học sinh có sức khỏe tốt sẽ đảm bảo đủ
điều kiện tiếp thu bài.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, năm học 2013 - 2014 được sự quan tâm của
chính quyền địa phương, trường THCS Giao Thủy kết hợp với trạm y tế thị trấn
Ngô Đồng đưa giáo dục sức khỏe cho học sinh vào các buổi ngoại khóa, kết hợp
với y tế địa phương khám định kỳ trong năm học.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Đầu năm học 2013 - 2014 UBND thị trấn thành lập ban chỉ đạo công tác y tế
học đường trong trường học gồm:
1. Ông Tô Xuân Thành - Phó chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban
2. Ông Bùi Văn Uyển - Trạm trưởng trạm y tế thị trấn - Phó ban
3. Ông Trần Nam Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS - Phó ban
4. Ông Vũ Văn Khánh – Nhân viên y tế - Ủy viên
5. Bà Lê Thị Hoa - Kế toán - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Quỳnh Trang - Tổng phụ trách - Ủy viên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
Căn cứ vào kế hoạch y tế năm học 2013 – 2014 để hoạt động.
- Sau khi họp và lên kế hoạch Nhà trường đã cùng với Trạm y tế tổ chức
khám sức khoẻ cho học sinh hai lần trong một năm học. Lần 1 vào đầu năm học
2013 - 2014. Lần thứ 2 vào đầu học kỳ II năm học 2013 - 2014.
1

- Trong các buổi họp phụ huynh nhà trường tuyên truyền cho phụ huynh nên
quan tâm tới sức khoẻ của con em mình. Nhắc nhở và giúp con em mình cách giữ
gìn và chăm sóc vệ sinh cá nhân để đảm bảo sức khoẻ học tập cho các em học sinh.
- Nhà trường cùng với Đội, Đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ
môn và Trạm y tế hướng dẫn và tuyên truyền cho các em học sinh về cách vệ sinh
và bảo vệ răng, mắt. Ngoài ra Nhà trường kết hợp với trạm y tế thị trấn tổ chức tập
huấn cho giáo viên tìm hiểu và học sinh về bệnh HIV, AIDS, ma tuý, mại dâm và
các bệnh xã hội khác.
- Qua đó khuyến khích học sinh tuyên truyền cho gia đình và người thân.
Phát động các em học sinh sưu tầm các tranh ảnh nói về cách phòng bệnh răng
miệng và mắt hột để các em có thể hiểu rõ hơn về cách phòng và chữa bệnh đó.
- Nhà trường tổ chức vận động giáo viên và học sinh tham gia mua các loại
hình bảo hiểm và đạt được kết quả như sau:
+ 100% giáo viên tham gia BHYT.
+ 100% học si...
PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS GIAO THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
Năm học 2013 – 2014
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Cũng như học sinh của các trường trong huyện, các em học sinh ở trường
THCS Giao Thủy rất cần được chăm sóc sức khỏe, đặc biệt việc điều trị các
bệnh v nha, mắt hột việc chăm sóc sức khỏe ban đầu nhiệm v rất quan
trọng cần thiết đối với nhà trường, bởi học sinh sức khỏe tốt sẽ đảm bảo đ
điều kiện tiếp thu bài.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, năm học 2013 - 2014 được sự quan tâm của
chính quyền địa phương, trường THCS Giao Thủy kết hợp với trạm y tế thị trấn
Ngô Đồng đưa giáo dục sức khỏe cho học sinh vào các buổi ngoại khóa, kết hợp
với y tế địa phương khám định kỳ trong năm học.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Đầu năm học 2013 - 2014 UBND thị trấn thành lập ban chỉ đạo công tác y tế
học đường trong trường học gồm:
1. Ông Tô Xuân Thành - Phó chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban
2. Ông Bùi Văn Uyển - Trạm trưởng trạm y tế thị trấn - Phó ban
3. Ông Trần Nam Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS - Phó ban
4. Ông Vũ Văn Khánh – Nhân viên y tế - Ủy viên
5. Bà Lê Thị Hoa - Kế toán - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Quỳnh Trang - Tổng phụ trách - Ủy viên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
Căn cứ vào kế hoạch y tế năm học 2013 – 2014 để hoạt động.
- Sau khi họp và lên kế hoạch N trường đã cùng với Trạm y tế tổ chức
khám sức khoẻ cho học sinh hai lần trong một năm học. Lần 1 vào đầu năm học
2013 - 2014. Lần thứ 2 vào đầu học kỳ II năm học 2013 - 2014.
1
Báo cáo công tác y tế học đường - Trang 2
Báo cáo công tác y tế học đường - Người đăng: doanlen1912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo công tác y tế học đường 9 10 181