Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo học sinh nghỉ học

Được đăng lên bởi quynhluu-06-09-93
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT TÂY TRÀ
TRƯỜNG TH&THCS SỐ 2 TRÀ PHONG

TT
01

Họ và tên
học sinh
Hồ Văn Duy

Ngày, tháng, năm sinh
Nam
05/07/2002

BẢN CÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH NGHỈ HỌC
LỚP 1C + 3
NĂM HỌC 2014 -2015

Lớp

Phụ huynh học
sinh

Nữ
3G

Hồ Văn Cảnh
Hồ Thị Liểu

Nguyên nhân nghỉ
học
- Do sự rủ rê nhậu nhặt
của các a(c) cùng xóm
và a(c ) lớp lớn.
- Do gia đình không
quan tâm, mặc dù giáo
viên đã khuyên bảo và
đến nhà vận động rất
nhiều.

Chỗ ở hiện nay
Tổ 3 – Trà Bung –
Trà Phong – Tây Trà

Trà Phong, ngày 2 tháng 4 năm 2015
GVCN
Nguyễn Thị Khánh

...
PHÒNG GD-ĐT TÂY TRÀ
TRƯỜNG TH&THCS SỐ 2 TRÀ PHONG
BẢN CÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH NGHỈ HỌC
LỚP 1C + 3
NĂM HỌC 2014 -2015
TT
Họ và tên
học sinh
Ngày, tháng, năm sinh Lớp
Phụ huynh học
sinh
Nguyên nhân nghỉ
học
Chỗ ở hiện nay
Nam Nữ
01 Hồ Văn Duy 05/07/2002 3G Hồ Văn Cảnh
Hồ Thị Liểu
- Do sự rủ rê nhậu nhặt
của các a(c) cùng xóm
và a(c ) lớp lớn.
- Do gia đình không
quan tâm, mặc dù giáo
viên đã khuyên bảo và
đến nhà vận động rất
nhiều.
Tổ 3 – Trà Bung –
Trà Phong – Tây Trà
Trà Phong, ngày 2 tháng 4 năm 2015
GVCN
Nguyễn Thị Khánh
Báo cáo học sinh nghỉ học - Người đăng: quynhluu-06-09-93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo học sinh nghỉ học 9 10 496