Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo học thêm

Được đăng lên bởi fithou9x-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO
V/v: học thêm tiếng anh tăng cường đối với sinh viên năm cuối

Theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Khoa Công Nghệ Thông Tin “ Về việc tổ chức
học thêm tiếng anh tăng cường đối với sinh viên năm cuối” .
Hiện nay Khoa đã kết thúc học kì 1 nên số lượng sinh viên theo học tiếng anh
không có mặt đầy đủ để triển khai cấp độ học tiếp theo, vậy thầy/ cô thống nhất lùi thời
gian học cấp độ tiếp theo vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2014 (đã bắt đầu học kì 2), vậy
thời gian sẽ gấp rút hơn đối với cấp độ từ A2 – B1 ( cấp độ này các em sẽ được thầy/ cô
cho học những kiến thức cơ bản và chủ yếu ôn đề cương thi sát với chỉ tiêu của trường
đối với kì thi vào tháng 3 tới , có thể tăng cường 1 tuần học 4 buổi để đuổi kịp chương
trình).
Sinh viên nào học tiếp thì tối ngày 6/1/2014 có mặt tại phòng học cũ để đăng kí.
Sinh viên nào không đi học được thì viết bản cam kết như hướng dẫn trước đây và nộp
lại vào văn phòng Khoa cho cô Nhân.
( Lớp trưởng phổ biến thông báo này đến các bạn sinh viên lớp của mình nhé!)
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

...
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THÔNG BÁO
V/v: học thêm tiếng anh tăng cường đối với sinh viên năm cuối
Theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Khoa Công Nghệ Thông Tin “ Về việc tổ chức
học thêm tiếng anh tăng cường đối với sinh viên năm cuối” .
Hiện nay Khoa đã kết thúc học kì 1 nên số lượng sinh viên theo học tiếng anh
không có mặt đầy đủ để triển khai cấp độ học tiếp theo, vậy thầy/ cô thống nhất lùi thời
gian học cấp độ tiếp theo vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2014 (đã bắt đầu học kì 2), vậy
thời gian sẽ gấp rút hơn đối với cấp độ từ A2 – B1 ( cấp độ này các em sẽ được thầy/ cô
cho học những kiến thức cơ bản và chủ yếu ôn đề cương thi sát với chỉ tiêu của trường
đối với kì thi vào tháng 3 tới , có thể tăng cường 1 tuần học 4 buổi để đuổi kịp chương
trình).
Sinh viên nào học tiếp thì tối ngày 6/1/2014 có mặt tại phòng học cũ để đăng kí.
Sinh viên nào không đi học được thì viết bản cam kết như hướng dẫn trước đây và nộp
lại vào văn phòng Khoa cho cô Nhân.
( Lớp trưởng phổ biến thông báo này đến các bạn sinh viên lớp của mình nhé!)
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013
Báo cáo học thêm - Người đăng: fithou9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo học thêm 9 10 993