Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 149

Được đăng lên bởi dangthixe
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG MN THỦY THANH I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07 /BC- MNTT1

Thủy Thanh, ngày 30 tháng 5 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
SỐ 149/2006/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2011/QĐ –TTg.
A. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ
149/2006/QĐ-TTG
Thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTG, trường mầm non Thủy Thanh
1xin báo cáo kết quả thực hiện của địa phương giai đoạn 2006-2015 như sau:
I. Khái quát về giáo dục mầm non của địa phương giai
đoạn 2006 – 2015.
Được sự quan tâm đầu tư của UBND thị xã Hương Thủy và xã Thủy Thanh,
năm 2006 trường mầm non Thủy Thanh 1 đã được khởi công xây dựng khối trường
học 2 tầng gồm 5 phòng học, 02 phòng chức năng và hệ thống sân vườn, tường rào.
Bên cạnh đó trường đã xin chủ trương của cấp trên vận động phụ huynh đưa các cháu
về học tập trung tại điểm chính để giải thể một điểm lẻ, đồng thời huy động tăng thêm
các nhóm trẻ trong nhà trường.
Tại thời điểm đó, trường có 2 cơ sở với tổng diện tích 3722 m2. Tại cơ sở chính
có diện tích 3432 m2, trường đã xây dựng được các phòng học, phòng chức năng,
phòng làm việc, bếp ăn, sân chơi, vườn rau, vườn hoa, vườn thuốc nam hợp lý, xây
dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện để các
cháu học tập, sinh hoạt, vui chơi suốt ngày.
II. Công tác quản lý, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Quyết định
số 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sau khi triển khai thực hiện Quyết định 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, nhà trường đã chủ động lựa chọn, bố trí đủ giáo viên có trình độ chuyên
môn nghiệp vụ và năng lực dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi, tổ chức chăm sóc, giáo
dục 2 buổi/ngày. Tăng cường tổ chức ăn bán trú cho trẻ, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ
mẫu giáo 5 tuổi tại các cơ sở GDMN có cha mẹ thường trú tại các xã, phường
thuộc vùng khó khăn trên địa bàn xã. Tham mưu các cấp để hỗ trợ giáo viên mầm
non hợp đồng đang công tác tại trường được hưởng lương không thấp hơn mức
lương tối thiểu do Nhà nước quy định; được tham gia bảo hiểm và hưởng các chế
độ khác như các giáo viên có cùng trình độ đào tạo, nhiệm vụ công tác ở các cơ sở
1

công lập. Thực hiện theo mục tiêu chung của quyết định: Phát triển giáo dục mầm
non nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản, vững chắc và toàn diện, nâng cao chất
lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo
dục mầm non, đặc biệt chú trọng đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng...
PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG MN THỦY THANH I
Số: 07 /BC- MNTT1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thủy Thanh, ngày 30 tháng 5 năm 2015
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
SỐ 149/2006/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2011/QĐ –TTg.
A. BÁO CÁO KT QU THC HIN QUYT ĐNH S
149/2006/QĐ-TTG
Thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTG, trường mầm non Thủy Thanh
1xin báo cáo kết quả thực hiện của địa phương giai đoạn 2006-2015 như sau:
I. Khái qt v go dục mầm non của địa pơng giai
đoạn 2006 2015.
Được s quan tâm đầu của UBND th Hương Thủy và Thủy Thanh,
m 2006 tờng mầm non Thủy Thanh 1 đã được khởing xây dựng khối tờng
học 2 tầng gồm 5 phòng học, 02 phòng chức năng và hệ thốngnờn, tường rào.
n cạnh đó trường đã xin chủ trương của cấp trên vận động phụ huynh đưa các cháu
về học tập trung tại điểm chính để giải thể một điểm lẻ, đồng thời huy động tăng thêm
các nhóm trẻ trong nhà trường.
Tại thời điểm đó, trường có 2 cơ sở với tổng diện tích 3722 m
2
. Tại cơ sở chính
diện tích 3432 m
2
, trường đã xây dựng được các phòng học, phòng chức năng,
phòng làm việc, bếp ăn, sân chơi, vườn rau, vườn hoa, vườn thuốc nam hợp, xây
dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện để các
cháu học tập, sinh hoạt, vui chơi suốt ngày.
II. Công tác quản , chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Quyết đnh
số 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sau khi triển khai thực hiện Quyết định 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, nhà trường đã chủ động lựa chọn, bố trí đủ giáo viên có trình độ chuyên
môn nghiệp vụ năng lực dạy các lớp mu giáo 5 tuổi, tổ chức chăm sóc, giáo
dục 2 buổi/ngày. Tăng cường tổ chức ăn bán trú cho trẻ, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ
mẫu giáo 5 tuổi tại các s GDMN cha mẹ thường trú tại các xã, phường
thuộc vùng khó khăn trên đa bàn xã. Tham mưu các cấp để hỗ trợ giáo viên mầm
non hợp đồng đang công tác tại trường được hưởng lương không thấp hơn mức
lương tối thiểu do Nhà nước quy định; được tham gia bảo hiểm hưởng các chế
độ khác như các giáo viên có cùng trình độ đào tạo, nhiệm vụ công tác ở cácsở
1
Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 149 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 149 - Người đăng: dangthixe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 149 9 10 834