Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quốc gia về Thanh niên VN

Được đăng lên bởi nguyenquocdung4869
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ

QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC
TẠI VIỆT NAM

BÁO CÁO QUỐC GIA
VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2015

Việt Nam đang ở trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với tỷ lệ thanh niên cao
nhất trong lịch sử phát triển nhân khẩu học của đất nước. Thanh niên Việt Nam là
lực lượng xã hội to lớn, là nguồn nhân lực quan trọng và là một trong những nhân tố
quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước.

LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm qua, Đảng đã đề ra quan điểm và Nhà nước đã thể chế hóa
các quan điểm này thành chính sách phát triển thanh niên nhằm phục vụ cho mục
đích phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đánh giá bước đầu tác động của chính
sách đối với giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm, chăm sóc sức khỏe cho thanh
niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong
các lĩnh vực này, với sự hỗ trợ kỹ thuât của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại
Việt Nam, Bộ Nội vụ đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng “Báo cáo quốc gia về
thanh niên Việt Nam” lần thứ nhất.

Báo cáo quốc gia về thanh niên
Việt Nam

LỜI GIỚI THIỆU

Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trong những
năm gần đây để đưa ra các chỉ số định lượng, và phân tích định tính về thực trạng
giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh
niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời báo
cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật để
phát triển toàn diện thanh niên trong thời gian tới.
Với số liệu tương đối đầy đủ về sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong
những năm đầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, báo cáo có thể
được sử dụng làm tài liệu để xây dựng chính sách và pháp luật phát triển thanh niên
và làm căn cứ để xác định chủ đề nghiên cứu về thanh niên Việt Nam trong thời gian
tới. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và điều kiện kỹ thuật, báo cáo chưa thể đánh
giá tất cả các chỉ số phát triển thanh niên Việt Nam.
Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã chia sẻ số liệu được sử dụng
trong báo cáo này. Xin cảm ơn nhóm nghiên cứu của Đại Học Y Tế Công Cộng đã
hỗ trợ việc xây dựng và hoàn thiện báo cáo.
Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam trân trọng giới thiệu Báo
cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam.
Rất mong nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và cá nhân bạn đọc./.
QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC
TẠI VIỆT NAM

KT. Bộ trưởng BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Ritsu Nacken
Quyền Trưởng Đại D...
 

BÁO CÁO QUỐC GIA
VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

Báo cáo quốc gia về Thanh niên VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quốc gia về Thanh niên VN - Người đăng: nguyenquocdung4869
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Báo cáo quốc gia về Thanh niên VN 9 10 176