Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo sơ kết công tác thư viện trường học

Được đăng lên bởi hoangsvkt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2142 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC THƯ VIỆNTRƯỜNG HỌC
PHƯƠNG HƯỚNG-NHIỆM VỤ HỌC KỲ II
Năm học 2012-2013
A. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC:
II. Thực trạng thư viện – thiết bị:
-Trường có phòng thư viện: 1 phòng
a/ Thuận lợi:
- Thư việnđều có phòng ốc riêng để trưng bày và hoạt động.
- Các trang thiết bị bên trong của thư viện khá đầy đủ đảm bảo khâu bảo quản
và hoạt động.
- Các trường được khoán kinh phí công việc nên chủ động việc đầu tư sách
báo, thiết bị dạy học.
- Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh tích cực ủng hộ thư viện-thiết bị về kinh
phí cũng như hoạt động.
b/ Khó khăn:
- Thời gian dành cho giáo viên thư viện-thiết bị không nhiều nên ảnh hưởng
lớn đến việc cập nhật sổ sách cũng như hoạt động.
- Sách báo, thiết bị dạy học tăng khá nhanh nên ảnh hưởng đến số lượng sách,
thiết bị dạy học cần bổ sung.
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
I. Cơ sở vật chất:
* Tổng số thư viện có diện tích từ 40 m2 trở lên: 35 (TH: 24).
* Tổng số thiết bị riêng có diện tích từ 36 m2 trở lên: 30 (TH: 19).
* Tổng số trường có phòng máy vi tính: 22 (TH: 10). Tổng số phòng máy vi
tính: 31 phòng (tăng 01 phòng vi tính).
* Tổng số phòng thực hành và các phòng chức năng khác: 34 phòng.
- Trong HKI, các trường đã tiến hành sửa chữa phòng ốc, bổ sung 15 kệ, 10
tủ trưng bày, 30 bàn đọc và nhiều vật dụng khác cho thư viện hoạt động trị giá trên
90.000.000 đồng.
- Thiết bị được đầu tư trên 20.000.000 đồng để tu bổ, sửa chữa và trang bị các
vật dụng cho phòng thiết bị, phòng thực hành, phòng chức năng..
Phòng ốc dành cho thư viện ở nhiều trường đã ổn định, nhất là các trường đạt
chuẩn hoặc cận chuẩn. Trang thiết bị bên trong khá đầy đủ, cơ bản đảm bảo nhu
cầu bảo quản, trưng bày và hoạt động.
Phần cơ sở vật chất dành thiết bị có khiêm tốn hơn so với thư viện. Tủ, kệ chứa..
của thiết bị và các phòng chức năng khác còn thiếu thốn so với yêu cầu. Hiện tại
chỉ có 05/12 trường THCS có phòng thực hành đúng quy cách, 07 trường còn lại
sử dụng phòng học làm phòng thực hành.
II. Phát triển sách –báo-tạp chí, đddh:
a/ Sách-báo-tạp chí:
1

- Phòng GD&ĐT mua cấp 904 bản sách và 1.054 tờ báo các loại trị giá trên
30.000.000 đồng. So với năm học trước, lượng sách do Phòng GD&ĐT trang bị có
thấp hơn do đã khoán kinh phí về cho các trường.
- Tổ chức Room to Read tài trợ cho 12 trường tiểu học 11.160 bản sách thiếu
nhi, trị giá khoảng 243.000.000 đồng
- Các trường tự bổ sung: + 4.050 bản sách các loại
+ 3.204 tờ báo-tạp chí
Tổng trị giá: 60.000.000 đồng
- Các trường đã lập hồ sơ cho 45 học sinh nhận sách giáo khoa miễn phí do
Nhà xuất...
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC THƯ VIỆNTRƯỜNG HỌC
PHƯƠNG HƯỚNG-NHIỆM VỤ HỌC KỲ II
Năm học 2012-2013
A. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC:
II. Thực trạng thư viện – thiết bị:
-Trường có phòng thư viện: 1 phòng
a/ Thuận lợi:
- Thư việnđều có phòng ốc riêng để trưng bày và hoạt động.
- Các trang thiết bị bên trong của thư viện khá đầy đủ đảm bảo khâu bảo quản
và hoạt động.
- Các trường được khoán kinh phí công việc nên chủ động việc đầu sách
báo, thiết bị dạy học.
- Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh tích cực ủng hộ thư viện-thiết bị về kinh
phí cũng như hoạt động.
b/ Khó khăn:
- Thời gian dành cho giáo viên thư viện-thiết bị không nhiều nên ảnh hưởng
lớn đến việc cập nhật sổ sách cũng như hoạt động.
- Sách báo, thiết bị dạy học tăng khá nhanh nên ảnh hưởng đến số lượng sách,
thiết bị dạy học cần bổ sung.
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
I. Cơ sở vật chất:
* Tổng số thư viện có diện tích từ 40 m2 trở lên: 35 (TH: 24).
* Tổng số thiết bị riêng có diện tích từ 36 m2 trở lên: 30 (TH: 19).
* Tổng số trường phòng máy vi tính: 22 (TH: 10). Tổng số phòng máy vi
tính: 31 phòng (tăng 01 phòng vi tính).
* Tổng số phòng thực hành và các phòng chức năng khác: 34 phòng.
- Trong HKI, các trường đã tiến hành sửa chữa phòng c, bổ sung 15 kệ, 10
tủ trưng bày, 30 bàn đọc và nhiều vật dụng khác cho thư viện hoạt động trị giá trên
90.000.000 đồng.
- Thiết bị được đầu tư trên 20.000.000 đồng để tu bổ, sửa chữa và trang bị các
vật dụng cho phòng thiết bị, phòng thực hành, phòng chức năng..
Phòng ốc dành cho thư viện nhiều trường đã ổn định, nhất các trường đạt
chuẩn hoặc cận chuẩn. Trang thiết bị bên trong khá đầy đủ, bản đảm bảo nhu
cầu bảo quản, trưng bày và hoạt động.
Phần cơ sở vật chất dành thiết bị có khiêm tốn hơn so với thư viện. Tủ, kệ chứa..
của thiết bị các phòng chức năng khác còn thiếu thốn so với yêu cầu. Hiện tại
chỉ 05/12 trường THCS phòng thực hành đúng quy cách, 07 trường còn lại
sử dụng phòng học làm phòng thực hành.
II. Phát triển sách –báo-tạp chí, đddh:
a/ Sách-báo-tạp chí:
1
báo cáo sơ kết công tác thư viện trường học - Trang 2
báo cáo sơ kết công tác thư viện trường học - Người đăng: hoangsvkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
báo cáo sơ kết công tác thư viện trường học 9 10 167