Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua năm học 2014-2015

Được đăng lên bởi trieuthidahl
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1834 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHềNG GD & ĐT BẢO LẠC
TRƯỜNG MẦM NON SƠN LỘ

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP -TỰ DO -HẠNH PHÚC

Sơn Lộ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA
NĂM HỌC 2014-2015
Để đánh giá thành tích đó đạt được và khắc phục những mặt cũn hạn
chế.trường mầm non Sơn Lộ sơ kết đánh giá phong trào thi đua năm học 20142015.
I. Đặc điểm tình hình

Tổng số giáo viên của đơn vị:10 đ/c
Tổng số đảng viên :3 đ/c
Trình độ chuyên môn:cao đẳng 7 đ/c, trung cấp 3 đ/c.
II, Những thuận lợi khó khăn trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào.
- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD-ĐT
bảo lạc .Trong năm học 2014- 2015 nhà trường đã phát động phong trào thi đua
đến toàn thể giáo viên và mỗi cá nhân đều tham gia đăng ký các danh hiệu thi đua
ngay từ đầu năm học.
1, Thuận lợi.
Được sự chỉ đạo của phòng GD-ĐT Bảo lạc ,sự quan tâm của câp uỷ đảng
,chính quyền ,các ban ngành ,đoàn thể ở địa phương.
- Có đội ngũ giáo viên nhiệt tình ,có tinh thần trách nhiệm cao trong các
hoạt động và phong trào của nhà trường.
2, Khó khăn
Đường đi lại tư điểm trường chính đến các điểm trường lẻ quá xa nên việc chỉ
đạo và thực hiện các phong trào thi đua đôi lúc chưa được kịp thời.
III, Kết quả đạt được
1, Phong trào thi đua "hai tốt"
Thực hiên nhiêm vụ năm học nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chú công tác
dạy và học.Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình của bộ đề ra,
1

không dạy dồn ,dạy ép,không cắt xén chương trình ,đổi mới phương pháp dạy
học ,kiểm tra đánh giá được thực hiện thường xuyên.
- Các lớp thường xuyên theo dõi sức khoẻ trẻ trên biểu đồ phát triển 100% trẻ
được cân khám sức khoẻ theo định kỳ.
Tổng số trẻ toàn trường ;168 cháu
Trẻ đạt yêu cầu:162 cháu .chiếm 96,4%
Trẻ suy dinh dưỡng thấp còi ,nhẹ cân:6 cháu .chiếm 3,5%
- Thực hiện tốt các hoạt động và chuyên đề của nhà trường
+ Kết quả giữa năm đạt được .
- Trẻ đạt yêu cầu; 140 cháu chiếm 83,3 %
- Trẻ chưa đạt yêu cầu: 28 cháu chiếm 16,6%
+ Trẻ đạt các danh hiệu :
- Bé chăm 158 cháu chiếm 94 %
- Bé ngoan 158 cháu chiếm 94 %
- Bé chăm ngoan 155 cháu chiếm 92,2%
- Bé khoẻ ngoan 150 cháu chiếm 89,2%
- Nhà trường tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm và tham gia thi giáo viên dạy
giỏi cấp trường, cấp huyện.
Cấp trường: Loại giỏi 3 đ/c
Khá 5 đ/c
Cấp huyện 3 đ/c
- Đăng ký đầu năm học danh hiệu thi đua.
+ Lao động tiên tiến 10 đ/c
+ Công đoàn GD -ĐT Bảo Lạc 10 đ/c .
- Giỏi việc trường ,đảm việc nhà 10 đ/c.
2, Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực "

2

-...
PHềNG GD & ĐT BẢO LẠC CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON SƠN LỘ ĐỘC LẬP -TỰ DO -HẠNH PHÚC
Sơn Lộ, ngày 15 tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA
NĂM HỌC 2014-2015
Để đánh giá thành tích đó đạt được khắc phục những mặt cũn hạn
chế.trường mầm non Sơn Lộ kết đánh giá phong trào thi đua năm học 2014-
2015.
I. Đặc điểm tình hình
Tổng số giáo viên của đơn vị:10 đ/c
Tổng số đảng viên :3 đ/c
Trình độ chuyên môn:cao đẳng 7 đ/c, trung cấp 3 đ/c.
II, Những thuận lợi khó khăn trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào.
- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD-ĐT
bảo lạc .Trong m học 2014- 2015 nhà trường đã phát động phong trào thi đua
đến toàn thể giáo viên mỗi nhân đều tham gia đăng các danh hiệu thi đua
ngay từ đầu năm học.
1, Thuận lợi.
Được sự chỉ đạo của phòng GD-ĐT Bảo lạc ,s quan tâm của câp uỷ đảng
,chính quyền ,các ban ngành ,đoàn thể ở địa phương.
- Có đội n giáo viên nhiệt tình ,có tinh thần trách nhiệm cao trong các
hoạt động và phong trào của nhà trường.
2, Khó khăn
Đường đi lại điểm trường chính đến các điểm trường lẻ quá xa nên việc chỉ
đạo và thực hiện các phong trào thi đua đôi lúc chưa được kịp thời.
III, Kết quả đạt được
1, Phong trào thi đua "hai tốt"
Thực hiên nhiêm vụ năm học nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chú công tác
dạy và học.Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình của bộ đề ra,
1
Báo cáo sơ kết phong trào thi đua năm học 2014-2015 - Trang 2
Báo cáo sơ kết phong trào thi đua năm học 2014-2015 - Người đăng: trieuthidahl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo sơ kết phong trào thi đua năm học 2014-2015 9 10 76