Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THAM LUẬN NĂM HỌC

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD- ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LA HÀ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
La Hà, ngày 16 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO THAM LUẬN
“Đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi”
Của trường THCS Thị trấn Là Hà
- Kính thưa quý vị đại biểu;
- Kính thưa quý thầy cô giáo.
Được sự phân công báo cáo tham luận trong hội nghị tổng kết năm học
2014 – 2015 của Ngành GD – ĐT huyện Tư Nghĩa, Trường THCS Thị trấn La
Hà báo cáo nội dung “Đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả bồi
dưỡng học sinh giỏi”
I/ Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm tình hình địa phương, nhà trường:
- Thị trấn La Hà là trung tâm huyện lỵ huyện Tư Nghĩa, là cửa ngõ vào Trung
tâm TP Quảng Ngãi, quốc lộ 1A chạy qua hơn 2 km. Dân số 13.957 khẩu –
2.826 hộ.
Tình hình chính trị xã hội an ninh quốc phòng cơ bản ổn định.
Kinh tế ngày càng phát triển toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện và
nâng cao.
Thị trấn La Hà có 5 trường (3 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường
THCS) với 2.421 học sinh; 5 trường điều đạt chuẩn Quốc gia.
- Nhà trường thành lập năm 1997, được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia
năm 2002.
*Năm học 2014 -2015:
- Cán bộ viên chức 43 người – Chi bộ Đảng: 15 Đảng viên.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt tỉ lệ 76,3%.
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 91,3% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt
62,9%.
1

- Học sinh: 17 lớp – 663 học sinh – nữ 320 học sinh, bình quân 39 em /1 lớp
2. Thuận lợi - Khó khăn:
2.1.Thuận lợi:
- Đảng Ủy, HĐND, UBND Thị trấn La Hà lãnh đạo sâu sát, quan tâm và có
trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục. Phòng GD – ĐT huyện chỉ đạo sâu sát, định
hướng và tạo điều kiện cho trường thực hiện nhiệm vụ năm học đặc biệt là công tác
chuyên môn.
- Cán bộ viên chức có năng lực chuyện môn, nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Tập thể đoàn kết thực sự, đồng thuận, hết lòng vì học sinh, thực
hiện chức trách với tinh thần ý thức, tự giác.
- Học sinh có nề nếp, kỷ cương, vâng lời thầy cô giáo, ý thức học tập và thi đua
học tập. Cha mẹ học sinh đồng tình, tin tưởng vào đội ngũ nhà giáo.
- Cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng mới đưa vào sử dụng dãy
phòng học 3 tầng, lát gạch toàn bộ sân trường, hệ thông rút nước, tu sửa lớn, tường
rào,v.v.. với kinh phí gần 12 tỉ đồng đưa vào sử dụng tháng 12/2014.
2.2. Khó khăn
- Tác động xã hội, tệ nạn xã hội có ảnh hưởng đến học sinh.
- Cơ sở vật chất trường học khó khăn gần 2 năm vì xây dựng mới.
- Một bộ phận phụ huynh khó khă...
PHÒNG GD- ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LA HÀ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
La Hà, ngày 16 tháng 8 năm 2015
BÁO CÁO THAM LUẬN
Đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi
Của trường THCS Thị trấn Là Hà
- Kính thưa quý vị đại biểu;
- Kính thưa quý thầy cô giáo.
Được sự phân công báo cáo tham luận trong hội nghị tổng kết năm học
2014 – 2015 của Ngành GD – ĐT huyện Tư Nghĩa, Trường THCS Thị trấn La
Hà báo cáo nội dung “Đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả bồi
dưỡng học sinh giỏi
I/ Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm tình hình địa phương, nhà trường:
- Thị trấn La Hàtrung tâm huyện lỵ huyện Tư Nghĩa, cửa ngõ vào Trung
tâm TP Quảng Ngãi, quốc lộ 1A chạy qua hơn 2 km. Dân số 13.957 khẩu
2.826 hộ.
Tình hình chính trị xã hội an ninh quốc phòng cơ bản ổn định.
Kinh tế ngày càng phát triển toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện
nâng cao.
Thị trấn La Hà 5 trường (3 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường
THCS) với 2.421 học sinh; 5 trường điều đạt chuẩn Quốc gia.
- Nhà trường thành lập năm 1997, được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia
năm 2002.
*Năm học 2014 -2015:
- Cán bộ viên chức 43 người – Chi bộ Đảng: 15 Đảng viên.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt tỉ lệ 76,3%.
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 91,3% giáo viên dạy giỏi cấp tnh đạt
62,9%.
1
BÁO CÁO THAM LUẬN NĂM HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THAM LUẬN NĂM HỌC - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÁO CÁO THAM LUẬN NĂM HỌC 9 10 26