Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÀNH TÍCH PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI GIỎI”

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4675 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC
CĐ TH THUẬN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI GIỎI”
TRONG CB-GV-CNVNAWM HỌC….
A. LÍ LỊCH:
1- Họ và tên: Nguyễn Thị Tường
Năm sinh : 1964
2- Đơn vị:
Trường Tiểu học Thuận An.
3- Chức vụ Công đoàn: Ban thanh tra nhân dân.
4- Công việc chuyên môn: Dạy lớp.
5- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT.
B. NỘI DUNG BÁO CÁO:
I- “ GIỎI VIỆC TRƯỜNG”:
1- Công việc chuyên môn:
* Dạy lớp:
- Đảm bảo giờ giấc lên lớp có đầy đủ hồ sơ, kế hoạch bài dạy.
- Thường xuyên làm đồ dùng dạy học phục vụ tiết dạy.
- Giảng dạy đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của
học sinh, lớp học thân thiện.
- Đầu tư học sinh thi vở sạch chữ đẹp.
- Phụ đạo học sinh đạt huẩn kiến thức kĩ năng theo từng tiết dạy, buổi dạy, trái buổi theo
kế hoạch phụ đạo.
* Kết quả nhận xét của Ban giám hiệu cuối năm:
- Hồ sơ : Tốt
Kế hoach bài dạy : Tốt
* Kết quả giảng dạy cuối năm:
- Duy trì sĩ số: 100% ( Đầu năm:…….HS; cuối năm: …..HS)
- Hạnh kiểm: Đạt 100%
- Học lực: Giỏi…HS; Khá………..; TB……….
2- Công tác Đảng, đoàn thể :
- Góp vốn xoay vòng.
- Tham gia đầy đủ các loại từ thiện.
- Tham gia đỡ đầu học sinh nghèo.
- Đoàn kết, hoà đồng chia sẻ khó khăn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
3- Tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động phong trào do công đoàn và ban nữ
công phát động:
Tham gia tốt các hoạt động xã hội như:
- Tham gia tốt công tác phổ cập.
- Tham gia dự Câu lạc bộ Nữ công liên trường dầy đủ.
II- “ ĐẢM VIỆC NHÀ”
1- Xây dựng tốt các mối quan hệ gia đình, làng xóm, đồng nghiệp cơ quan:
- Quan hệ gia đình “ Kính trên nhường dưới”

-

Quan hệ làng xóm luôn thân thiện, giúp đỡ lấn nhau.
Quan hệ đồng nghiệp cơ quan luôn đoàn kết, giúp đỡ, thăm hỏi đồng nghiệp khi có khó
khăn, ốm đau, sinh đẻ,…
2- Chăm sóc, nuôi dạy con cái. Địa phương công nhận “ Gia đình văn hoá”
- Chăm sóc, nuôi dạy con khoẻ, ngoan. Học tập cuối năm đều đạt loại Giỏi, Tiên tiến.
- Được địa phương công nhận “ Gia đình văn hoá”
III. THÀNH TÍCH TRONG…… NĂM HỌC QUA:
1- Năm học:……….
Đạt “ lao động Tiên tiến.
Đat…………
2- Năm học:……….

Xác nhận của BCHCĐ

Thuận An, ngày
tháng
Người báo cáo

năm…

Nguyễn Thị Tường

...
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TH THUẬN AN Độc lập - tự do - hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI GIỎI”
TRONG CB-GV-CNVNAWM HỌC….
A. LÍ LỊCH:
1- Họ và tên: Nguyễn Thị Tường Năm sinh : 1964
2- Đơn vị: Trường Tiểu học Thuận An.
3- Chức vụ Công đoàn: Ban thanh tra nhân dân.
4- Công việc chuyên môn: Dạy lớp.
5- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT.
B. NỘI DUNG BÁO CÁO:
I- “ GIỎI VIỆC TRƯỜNG”:
1- Công việc chuyên môn:
* Dạy lớp:
- Đảm bảo giờ giấc lên lớp có đầy đủ hồ sơ, kế hoạch bài dạy.
- Thường xuyên làm đồ dùng dạy học phục vụ tiết dạy.
- Giảng dạy đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của
học sinh, lớp học thân thiện.
- Đầu tư học sinh thi vở sạch chữ đẹp.
- Phụ đạo học sinh đạt huẩn kiến thức kĩ năng theo từng tiết dạy, buổi dạy, trái buổi theo
kế hoạch phụ đạo.
* Kết quả nhận xét của Ban giám hiệu cuối năm:
- Hồ sơ : Tốt Kế hoach bài dạy : Tốt
* Kết quả giảng dạy cuối năm:
- Duy trì sĩ số: 100% ( Đầu năm:…….HS; cuối năm: …..HS)
- Hạnh kiểm: Đạt 100%
- Học lực: Giỏi…HS; Khá………..; TB……….
2- Công tác Đảng, đoàn thể :
- Góp vốn xoay vòng.
- Tham gia đầy đủ các loại từ thiện.
- Tham gia đỡ đầu học sinh nghèo.
- Đoàn kết, hoà đồng chia sẻ khó khăn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
3- Tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động phong trào do công đoàn và ban nữ
công phát động:
Tham gia tốt các hoạt động xã hội như:
- Tham gia tốt công tác phổ cập.
- Tham gia dự Câu lạc bộ Nữ công liên trường dầy đủ.
II- “ ĐẢM VIỆC NHÀ”
1- Xây dựng tốt các mối quan hệ gia đình, làng xóm, đồng nghiệp cơ quan:
- Quan hệ gia đình “ Kính trên nhường dưới”
BÁO CÁO THÀNH TÍCH PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI GIỎI” - Trang 2
BÁO CÁO THÀNH TÍCH PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI GIỎI” - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO THÀNH TÍCH PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI GIỎI” 9 10 83