Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thiết kế chế tạo khuôn mẫu

Được đăng lên bởi Quên Mãi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BÁO CÁO THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
GIẢNG VIÊN :TRẦN MINH THẾ UYÊN
SINH VIÊN :ĐÀO VĂN TUẤN
MSSV:15343051

3.Cácchúývềhìnhdánghìnhhọccủasảnphẩmkhithiếtkếsảnphẩmchokhuônépphun
TrìnhBày:
a)bềdàycủasảnphẩm
b)gócbo
c)gân
d)vấulồi
e)lỗtrênsảnphẩm
f)gócthoátkhuôn:
g)rentrênsảnphẩm:
h) Under-cut

a)Bềdàycủasảnphẩm

 Bềdàycủasảnphẩmđượcthiếtkếhợplýgiúp:
•
•
•
•

Dễchếtạokhuôn
Tiếtkiệmvậtliệunhựa.giảmgiáthànhkhuônvàsảnphẩm
Rútngắnthờigianchukỳépphun
Tránhđượcmộtsốhỏnghóctrênsảnphẩmnhư:congvênh,vếtlõmrỗkhívàđườnghàn…vv

 Nhữngđiềucầnchúýkhithiếtkếbềdàysảnphẩm
•

Bềdàysảnphẩmnhựathườngtừ0.5mmđến4mmtrongtrườnghợpsảnphẩmcầnđạtđượccáctínhchấtnhưcáchđiện,chịunh
iệt…thìđộdàycóthểdàyhơn.Bềdàycủasảnphẩmđượclàmcàngmỏngkhicóthểvàcàngđồngđềucàngtốt.

•

Nếuthấysảnphẩmkhôngđủbềnthìtacóthể:






Tăngthembềdày
Dùngvậtliệukháccótínhbềncaohơn
Tạothemcácgânchịulựchoặccácsonglượn
Bềdàysảnphẩmphảiđồngđều.nếukhôngởnhữngchỗmỏngđôngtrước,chỗdàynguộisaulàmchochitiếtbịbiếndạng .

 Cáckhuyếttậtthườnggặpkhithiếtkếbềdàykhôngphùhợp
•
•
•

Vếtlõmtrênbềmặthoặcrỗkhítrongchitiếtdonhựacongótởnhữngnơichiềudàysảnphẩmlớn
Chiềudàykhônghợplýtạorađườnghànvàrỗkhí
Độdàykhônghợplýgâyracongvênhsảnphẩm

b)Gócbo

Cácgócsảnphẩmthiếtkếhợplýsẽ:
•

Giảmkhảnăngbịcongvênh

•

Giảmsựcảndòngchảycủanhựa

•

Nhựalỏngdễđiềnđầylòngkhuôn

•

Giảmsựtậmtrungứngsuất

Lưuý:thiếtkếgócsảnphẩm
•

Bánkínhtrong: r=¼÷3/5T

 Tốtnhấtlà: r =½
•

Bánkínhngoài: R = r + T

(T:độdàysảnphẩm)

Nếukhôngthỏamãnđiềunàythìsảnphẩmdễbịcongvênhbởisựnguộikhôngđềugi
ữaphầnnhựabêntrongvàbênngoàisảnphẩmkhiếnsựcorútkhôngđềutạoraứngsu
ất

c)Gân
 Gântrongsảnphẩmnhựacótácdụng:
•
•

Tăngbền
Tăngkhảnăngchốnguốn



Lưuýkhithiếtkếgân:bềdàycủagânt =
0,6T.nhữngchỗvậtliệuítcorútvàkhôngảnhhưởngtớithẩmmỹthìgâncóthểdàyhơn.Nếucânnhắckhithiếtkếgânvìdễtạora
cácvếtlõmtrênbềmặtđốidiệnđặtgân.Nếucó2gânthìkhoảngcáchgiữachúngnênlàS = 2T



o
o
o
o
o

Bềdàygâncũngcótácđộngđếnsựưutiêndòngchảytrongquátrìnhépphun
Nguyênnhânđưađếncáckhuyếttậtđườnghànvàrỗkhí:
T ≤ 0,6T
h < 3T
r ≥ (0,25 – 0,5 )T
Ø = 1°
Chiềucaogânh ≤ 3T

o

Độngiêngmỗibênnêntừ1°đến1,5°vànhỏnhấtlà0,5°

o

Bánkínhrtạinơiđặtgânnênbằng25 50%bềdày.Bánkínhrgiúpgiảmứngsuấttậptrungvàcảithiệndòngchảycũngnhưsựlàmnguộiquanhgân.Nếurlớnsẽtạorav
ếtlõmtrênbềmặtđốidiệnvớibềmặtđặtgân.

o

Cácgânnênđượcthiếtkếsongsongvàkhoảngcáchgiữacácgânnênítnhấtlàbằng2lầnbềdày.Điềunàygiúpgiảmbớthệthốn
glàmnguộivàcácrãnhthoátkhítrongkhuôn
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BÁO CÁO THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
GIẢNG VIÊN :TRẦN MINH THẾ UYÊN
SINH VIÊN :ĐÀO VĂN TUẤN
MSSV:15343051
Báo cáo thiết kế chế tạo khuôn mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thiết kế chế tạo khuôn mẫu - Người đăng: Quên Mãi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo thiết kế chế tạo khuôn mẫu 9 10 101