Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thưc tập cá nhân

Được đăng lên bởi ducviet5688
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Làm hồ sơ xin cấp phát giầy hỏng cho nhân viên sau đó đi nhận giầy. làm thủ tục
xác nhận việc phòng chống độc cho xưởng làm việc và làm báo cáo gửi lên phòng
quản lý. Chỉnh sửa quy phạm bảo dưỡng tác nghiệp . lập danh sách nhân viên đi
huấn luyện an toàn với các hạng mục tác nghiệp khác nhau, trong thời gian huấn
luyện an toàn tôi đến điểm danh và xác nhận hoàn thành công việc huấn luyện của
nhóm.
1.
2.
3.
4.

現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現

現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現
現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現
現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現

Mỗi ngày tôi đến xưởng bảo dưỡng để mở khóa để công nhân vào làm việc, lắp đặt
bàn ghế, đường điện… . Đôi khi đi kiểm tra chất lượng sản phẩm mà nhà thầu lắp
đặt, nếu có vấn đề không theo tiêu chuẩn thì yêu cầu cải thiện theo yêu cầu, sau đó
về báo cáo cho chủ quản. Đôi khi cùng chủ quản đến xưởng nhận đồ do nhà thầu
mang đến, kiểm tra số lượng chất lượng và xác nhận việc nhận theo đúng theo quy
định.

...
Làm hồ sơ xin cấp phát giầy hỏng cho nhân viên sau đó đi nhận giầy. làm thủ tục
xác nhận việc phòng chống độc cho xưởng làm việc và làm báo cáo gửi lên phòng
quản lý. Chỉnh sửa quy phạm bảo dưỡng tác nghiệp . lập danh sách nhân viên đi
huấn luyện an toàn với các hạng mục tác nghiệp khác nhau, trong thời gian huấn
luyện an toàn tôi đến điểm danh và xác nhận hoàn thành công việc huấn luyện của
nhóm.
1. 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現
2. 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現
3. 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現
4. 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現
Mỗi ngày tôi đến xưởng bảo dưỡng để mở khóa để công nhân vào làm việc, lắp đặt
bàn ghế, đường điện… . Đôi khi đi kiểm tra chất lượng sản phẩm mà nhà thầu lắp
đặt, nếu có vấn đề không theo tiêu chuẩn thì yêu cầu cải thiện theo yêu cầu, sau đó
về báo cáo cho chủ quản. Đôi khi cùng chủ quản đến xưởng nhận đồ do nhà thầu
mang đến, kiểm tra số lượng chất lượng và xác nhận việc nhận theo đúng theo quy
định.
báo cáo thưc tập cá nhân - Người đăng: ducviet5688
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
báo cáo thưc tập cá nhân 9 10 96