Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành

Được đăng lên bởi Quyet Pham
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2825 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty TNHH PCCC Nhất Việt

Giáo viên thực hiện

: Đường Thị Quỳnh Liên

Sinh viên thực hiện

: Hà Thanh Quân

Sinh viên: Hà Thanh Quân – Lớp: 48B2 QTKD

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................. 1
PHẦN THỨ NHẤT:TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHẤT VIỆT
................................................................................................................................................2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.....................................................4
1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH PCCC
Nhất Việt............................................................................................................................4
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:...................................................4
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ :...............................................5
1.2.3. Đặc điểm tổ chức Bộ máy quản lý.......................................................................5
1.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty................................................8
1.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn.............................................................8
1.3.2. Phân tích tình hình tài chính...............................................................................10
1.4. Tổ chức công tác kế toán.........................................................................................11
1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán.....................................................................11
1.4.2. Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán..........................................................12
1.4.3. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính....................................................................17
1.4.4. Tổ chức kiểm tra công tác kế toán.....................................................................18
1.5. Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển trong công tác kế toán tại Công
ty TNHH PCCC Nhất Việt..............................................................................................19
1.5.1. Thuận lợi...............................................................................................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty TNHH PCCC Nhất Việt
Giáo viên thực hiện : Đường Thị Quỳnh Liên
Sinh viên thực hiện : Hà Thanh Quân
Sinh viên: Hà Thanh Quân – Lớp: 48B
2
QTKD
1
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành - Người đăng: Quyet Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành 9 10 380