Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập nhà máy Dinh Cố

Được đăng lên bởi Kết Thúc
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2386 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của nhà máy xử lý khí Dinh Cố, trực thuộc Công ty TNHH chế
biến và kinh doanh các sản phẩm khí (PVGAS). Tuy thời gian ngắn nhưng
việc thực tập tại đây đã giúp chúng em cũng cố được phần kiến thức ở
trường. Qua đó cũng bổ sung những hiểu biết về thực tế hoạt động sản
xuất, chức năng nhiệm vụ của từng phân xưởng trong nhà máy. Việc hoàn
thành bài báo cáo này đã kết thúc quá trình đạo tạo của nhà trường.
Để có được kết quả như ngày hôm nay, với lòng biết ơn sâu sắc và lời
cảm ơn chân thành nhất. Chúng em gồm: Trần Trung Kiên. Sinh viên lớp
VHTBCBDK3 khoa Dầu Khí trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí xin kính
chuyển đến quí thầy cô khoa Dầu Khí đã trang bị cho chúng em vốn kiến
thức quí giá và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em được thực tập tại nhà
máy xử lý khí Dinh Cố. Đặc biệt là cô Trần Thu Hằng đã tận tình giúp đỡ,
chỉ dạy chúng em trong đợt thực tập này.
Chúng em chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Giám Đốc, quản
đốc phòng kỹ thuật, đặc biệt là anh Đang cùng sự hướng dẫn tận tình của
các anh chị trong phân xưởng của nhà máy xử lý khí Dinh cố đã tạo điều
kiện cho chúng em trong thời gian thực tập và hoàn thành bài báo cáo này.

Nhóm sinh viên

Trần Trung Kiên – Lớp VHTBCBDK3 – Ngành Dầu Khí
----------------------------------------------------------------XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN KHÍ
NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ DINH CỐ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----0000----

Vũng tàu, ngày

tháng

năm 2007

NHẬN XÉT CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ DINH CỐ

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..........................
LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của nhà máy xử lý khí Dinh Cố, trực thuộcng ty TNHH chế
biến kinh doanh các sản phẩm khí (PVGAS). Tuy thời gian ngắn nhưng
việc thực tập tại đây đã giúp chúng em cũng cố được phần kiến thức
trường. Qua đó cũng bổ sung những hiểu biết về thực tế hoạt động sản
xuất, chức ng nhiệm vcủa từng phân xưởng trong nhà máy. Việc hoàn
thành bài báo cáo này đã kết thúc quá trình đạo tạo của nhà trường.
Để được kết quả như ngày hôm nay, với lòng biết ơn sâu sắc lời
cảm ơn chân thành nhất. Chúng em gồm: Trần Trung Kiên. Sinh viên lớp
VHTBCBDK3 khoa Dầu Khí trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí xin kính
chuyển đến q thầy khoa Dầu Khí đã trang bị cho chúng em vốn kiến
thức qgiá tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em được thực tập tại nhà
máy x khí Dinh Cố. Đặc biệt Trần Thu Hằng đã tận tình giúp đỡ,
chỉ dạy chúng em trong đợt thực tập này.
Chúng em chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Giám Đốc, quản
đốc phòng k thuật, đặc biệt là anh Đang cùng s hướng dẫn tận tình của
các anh chị trong phân xưởng của nhà máy xử khí Dinh cố đã tạo điều
kiện cho chúng em trong thời gian thực tập và hoàn thành bài báo cáo này.
Nhóm sinh viên
báo cáo thực tập nhà máy Dinh Cố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập nhà máy Dinh Cố - Người đăng: Kết Thúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
báo cáo thực tập nhà máy Dinh Cố 9 10 787